Věda se zde spojuje s duchovnem

Otázky pro mně

Tyto otázky mi dávala kamarádka(a zároveň moje pacientka)pro potřebu své bakalářské práce. Studuje na novinářku tak bakalářka se s ní stala tak, že vlastně velmi moudře a šikovně využila mojí otevřenost a potřebu lidem cosi sdělit. Některé odpovědi jsem pro potřebu umístit to zde na web, trošku rozvinul, ale základ zůstal stejný. Zde tedy otázky Lucie a moje odpovědi.

Co považuješ za zásadní negativní a pozitivní jevy české společnosti? A proč? 

V české společnosti je mnoho důležitých negativních jevů a je těžké specifikovat ten nejnegativnější. Pokud však mohu po zralé úvaze posoudit, myslím že je to nevědomost. Nevědomost ať už způsobená sebou samým, nebo záměrné zadržování důležitých informací našimi stávajícími systémy, které se obyčejní lidé nemají dovědět. Proč se je nemají dovědět je nasnadě – protože hloupý konzument a zákazník je nejlepší konzument a zákazník. Příliš se neptá a kupuje. A to je hlavní účel – výdělek. Chcete příklad? Jeden pro vás mám a je to přímo z mého okruhu nejžhavějšího zájmu :

a)      Farmaceutický průmysl a lékařství :  Kdyby lidé měli znalost o tom, že dlouhodobé užívání farmak prakticky ve 100% případů přivádí většinu vedlejších účinků, popsaných v příbalových letácích, jistě by omezili spotřebu farmak. Informace tohoto typu jsou  cíleně zadržovány nejen farmaceuty ale i lékaři. Zde je jasně patrný zájem na neinformovanosti  veřejnosti, za účelem zvýšení prodeje a tím i zisku.https://tachyon-ostrava.webnode.cz/news/co-nam-lekari-nereknou-5-a-6-kapitola/

b)      Potravinářský průmysl: Jsou zadržovány životně důležité informace o vlivech genových technik, náhradních sladidel, umělých tuků atd opět za účelem zisku.https://tachyon-ostrava.webnode.cz/news/aspartam-sladky-zabijak/

c)      Mediální klamy : Společnost je záměrně udržovaná v iluzích a media ve spolupráci se ziskuchtivými politiky k tomu poskytují nejpříhodnější prostředí. Produkují se kupy nicneříkajících programů, tupých pořadů a mozky vymývajících filmů a to vše za účelem strhnout pozornost jinam, než na problémy současné opravdové reality.https://tachyon-ostrava.webnode.cz/news/znate-pozadi-soucasne-svetove-ekonomicke-krize-/

 

Tento malý a zdaleka ne úplný výčet je jen ukázkou toho, jaká snaha je vyvíjena na to, aby se obyčejný člověk nedostal k pravdivým informacím a zůstal ve sladké nevědomosti. Tudy však, přátelé, cesta ke spokojenému a zdravému životu rozhodně nevede.

Jako nejpozitivnější považuji stoupající počet informací, které se prostřednictvím internetu mohou dnes volně dostat k lidem až do obýváku. Inernet je jediné objektivní médium, neboť zde si každý může vyhledat to, co považuje za důležité a to až do nejmenších detailů. Je však otázkou, zda rozpoznáme mezi tou ohromnou záplavou informací ty pravé. Přibývá jedinců, kteří se již dokáží při výběru informací řídit nejen zdravým rozumem, ale i zdravým a citlivým srdcem.

 

V čem se situace v české společnosti liší s jinou národností (příklad země pro srovnání nechám na Tobě)?
Pokud chcete odlišnosti jednotlivých společností, nabízí se mi srovnání dvou nejodlišnějších kultur, neboť zde budou rozdíly nejpříkladnější. Česká společnost  vs. Severoaustralští domorodci. Domorodé kmeny nechápou naše počínání, protože v mnoha ohledech jdeme proti přírodě a tím i proti sobě samým. Toto si domorodé kmeny nikdy nemohou dovolit, protože by si takto zajistili  téměř jisté brzké vymření. Domorodé kmeny musí být s přírodou a planetou Zemí jako takovou spjatí velice úzkým poutem, protože na těchto vztazích stojí jejich každodenní existence. Dá se mluvit i o tom, že oni jsou daleko opravdovějšími lidmi, než my tzv. civilizovaní lidé. Je s podivem, že spousta domorodých obyvatel respektuje počínání civilizovaných lidí a opět je s podivem, že civilizovaní lidé považují domorodce za bezvěrce, hlupáky a primitivy. V minulosti je zvali kacířskými pohany nejhoršího kalibru – pravý opak je však pravdou.

 

Vidíš v naši společnosti spíše negativní jevy či převyšují pozitivní? Objasni svůj názor.
Pozitiva či negativa – nejsem si jistý zda se otázka může takto postavit. Na vztahu pozitivní jevy vs. negativní jevy stojí veškerý evoluční vývoj vědomí lidských bytostí. Negativní jevy jsou zde proto, abychom se z nich poučili a na jejich základě se naučili těchto propříště vyvarovat a soustředit své konání na vytváření jevů pozitivních. Pokud bychom chtěli zajít s touto otázkou do důsledků tak negativní jevy – ZLO a pozitivní jevy – DOBRO jsou vlastně irelevantní pojmy. Pouze prostřednictvím něčeho zlého si dokážeme uvědomit to dobré. Pokud takto funguje zlo – je v konečném důsledku dobré. Takže platnost této duality má nesmírné trhliny. Existuje tedy pouze dobro, ač se někdy tak netváří.

 

Jaké bys navrhoval řešení na zlepšení dnešní situace?
Řešení bude složité, ne však nemožné. Řešení větší částí spočívá v jakémsi "omlazení vědomí". Dospělí lidé se musí učit od svých malých dětí, které jsou „opravdové“. Dále je nutné nové a hlavně jiné, přirozenější uspořádání státu. Státní systém budoucnosti je již dávno pojmenován - Sociální trojčlennost. Tento systém je všeobecně znám, spočívá v oddělenosti sekce kulturní, ekonomické a politické. Tyto státní složky jsou samostatné, vedené experty v dané oblasti a propojeny jsou pouze v případech jasně stanovených. Nemohu zde vysvětlit všechny principy koncepce Sociální trojčlennosti, avšak toto je jedno z možných řešení.

 

V čem vidíš hlavní problém?
Hlavní problém byl a stále je, že v minulosti (i dnes) vždy převládala jedna oblast např. kulturní v době starého Řecka, politické v dobách monarchie a ekonomické schéma zažíváme dnes. Všechny tyto systémy byly jak vidno pouze dočasné s omezeným trváním. Naše současná ekonomická scéna se již i tak uchyluje ke konci. Pouze vyvážená trojčlennost, kdy každá z jednotlivých stran bude mít naprosto vyváženou váhu, slovo a působení, je možná použít pro vyváženou společnost. Toto pak povede ve všech oblastech k harmonii. Vědomí dnešního lidstva však bude muset ještě trošku více dozrát, aby mohla tato koncepce vstoupit v obecné povědomí a uplatnění.

 

Vnímáš rozdíly mezi dnešní společností a společností v roce 1987? V čem se změnila? Jaké vidíš zásadní změny?
Zásadní změny od 90. let spočívají opět ve změnách vědomí lidí. S nástupem internetu, mobilních telefonů a elektroniky vůbec se najednou dnešní děti jeví být naprosto odlišnými od tehdejších. Dnešní děti berou mobilní telefon a internet stejně, jako kdysi rádio a televizor. Doba je dál a děti mají startovní čáru posunutou směrem k elektronice. Je docela běžné, že 6. leté dítě učí prarodiče zacházet s PC, či mobilním telefonem. Tyto obrovské rozdíly ve vnímání a schopnostech musí zásadně vést k dalším novým věcem, technologiím o kterých se nám dosud pouze zdálo.

 

Když zahloubáš v paměti, v čem byla česká společnost lepší v roce 1987 a v čem ne, oproti dnešku?
Tehdy byla společnost méně uspěchaná. Čas byl obecně jinak vnímán. Například pokud jsme některý den čekali telefonát, museli jsme sedět doma a čekat, až dotyčný zatelefonuje. Pokud nevolal, měli jsme den promrhaný, i když jsme mohli zařídit spoustu věcí a záležitostí. Mobilní telefony sebrali lidem částečně svobodu. Jsme zastižení vždy a všude. Pro mnoho lidí je nemyslitelné prožít jeden týden bez mobilního telefonu! Tento fakt byl v 90. letech naprosto normální. Když jsem vyrazil na dovolenou, nemohl mně nikdo nikde zastihnout a tak byl zajištěn daleko dokonalejší odpočinek ducha, duše i těla.

Jsme jinde i se znečištěním země, vzduchu i vody, jsme více nemocnější, zdroje energií jsou na pokraji vyčerpání, ale naopak nové zdroje jsou již na světě. Mnoho vynálezců již přišlo s využitím volné energie a pokud by jim systém nebránil, již dávno bychom tento neomezený energetický potenciál využívali. Brání v tom proto, protože systém potřebuje vydělávat na ropě a jiných fosilních palivech. Zájmy obrovských koncernů s točícími se astronomickými sumami peněz jen těžko dovolí někomu s volnou energií vstoupit na scénu a všem takto znemožnit další výdělky.

V současnosti je v této oblasti nejznámější firma Advanced Tachyon Technologies International, se kterou mimo jiné také spolupracuji.

 

Co si myslíš o korupci na české politické (či jiné) sféře? 

Korupce zde bude tak dlouho, dokud nezralé lidské vědomí nedozraje a nepřijme státní zřízení, kde hraje hlavní úlohu povědomí o sociální trojčlennosti. Lidé se perou o energii. Peníze představují formu předávání energie mezi lidmi. Pokud lidé nemají energii a někdo nám ji nabídne, je někdy těžké odolat, morálně se zamyslet, uvážit. Energii přijmeme. Lidé pod tlakem velkého zisku, se často bohužel nezamýšlí nad tím, jestli je to morální - berou, "vždyť nikdo o tom přece neví, a když ano – však co, stejně lidi mají strach…"

Korupce je o morálce. Morální hodnoty v našem státě i době jsou hluboko pod bodem mrazu. Morálka souvisí s desíti přikázáními. Na každém kroku a v každém televizním pořadu vidíme něco o vraždách, krádežích, sexu, nadměrném požívání potravin - kolikrát vysloveně s obžerstvím. Děje se tomu i přesto všichni víme, že na druhé polokouli vládne hladomor) atd… Pokud společnost tyto hodnoty nebude vnímat správným způsobem, bude korupce vlastně to nejmenší zlo, které u nás vládne. Korupce je totiž zhusta záležitostí jednotlivců, kdežto máme zde obecné návyky celých skupin lidí. Jsou zde s námi na planetě i v České Republice celé skupiny a společenství lidí, kteří, i z vnitřního přesvědčení, nebo nevědomosti, poškozují ostatní. Myslím si že poškozují způsobem jiným a někdy i mnohem horším než společnost poškozuje zrovna zmíněná korupce.

 

Pociťuješ znaky chudoby v ČR? Nebo si myslíš, že se to naší společnosti netýká?
Chudoba se může týkat každého člověka, ale chudoba je velmi relativní pojem. Chudobný není ten, kdo nemá peníze. Člověk, který má málo peněz může být nesmírně bohatý jinak než v materiálních hodnotách. Všichni víme, že pravé bohatství totiž nelze vnímat pouze z materiálního či finančního hlediska. Na každém kroku potkáte zámožného člověka, který je nesmírně nešťastný – je vlastně veliký chudák a přitom má spoustu peněz. V naší společnosti je nejvíce lidí, kteří mají sice málo peněz, ale doopravdy umí být i bohatí a šťastní. Myslím že právě v tomto spočívá pravé bohatství. Mít krásné a zdravé dítě má takovou hodnotu, kterou nemůžete ani penězi vyčíslit – to je pravé bohatství. Lidé jsou často bohatí a ani to netuší. Prahnou pořád po něčem, co nemají a neumí si vážit a těšit se z bohatství, které už dávno mají.

Člověk, který má hodně peněz a přesto je i v ostatních směrech bohatý a šťastný, je v současnosti i v jiných zemích veliká rarita.

 

Jak je na tom česká společnost při uchovávání tradic?
Čistě české tradice umírají spolu s kulturou Českého národa, i když je těžko najít tradici pouze a jen českou (snad kromě pivní tradice). Jsou vždy ovlivněny ze strana některé okolní země. Dávné kořeny různých tradic lze častokrát vystopovat v různých koutech světa. Například historie zdobení smrku na Vánoce k nám dorazila z německy mluvících zemí, děda Mráz východního bloku, Santa Klaus ze zámoří, Halloween a Valentýn taktéž. Svátky a s nimi spojené tradice jsou u nás často sezbírány z různých koutů planety. Není to chyba, musí tomu tak být. Vždyť jsme střed Evropy – Praha nemá své jméno jen tak náhodou – je to PRÁH mezi náboženstvím východu a náboženstvím západu. Právě u nás se kultury setkávaly, setkávají a i nadále tomu tak bude. Je to poslání české země, jsme pojítko mezi východem a západem a z tohoto důvodu budeme mít vždy tradic dostatek i když jsou častokrát tyto tradice spíše takovými paskvily.

Co se týká zanikání těch pravých tradic, tak tyto tradice jsou častokrát spjaty s náboženstvím, protože většina z nich v sobě nesehlubokou duchovní moudrost. Jenže například Bible, která vlastně mimo jiných stojí za původem mnoha tradic, je pro dnešní svět mladých lidí naprosto nesrozumitelná, neuchopitelná, takže pokud se této knize nedostane dobrého vysvětlení a pochopení, vymřou i ty poslední pravé tradice. Poznal jsem, že pouze z pohledu Antroposofie (duchovní věda) je vysvětlení biblických textů srozumitelné pro každého i moderněji myslícího člověka.

 

Jaký názor máš na drogovou scénu v české společnosti?
Drogové závislosti jsou i takové, které jsou legální. Drogově závislí jsou mimo jiných i všichni závislí kuřáci tabáku a konzumenti alkoholu. Z tohoto pohledu vpravdě není naše drogová scéna vlastně vůbec růžová! Proč existují drogově závislí? Je to tím, že si lidé dosud málo uvědomují že jsou duše. Přesně řečeno Vy nejste tělo, jste vlastně duch. h..Duch, naše pravé "Já" pomocí duše působí ve Fyzickém těle. Fyzické tělo vlastně používáme jako prostředek k působení ve fyzickém světě. Vlastně bychom všichni měli při průchodu dveřmi říkat :"pronáším své tělo dveřmi."

Ať se ti třeba někomu může zdát arogantní tvrzení, tak ani to, že se mnou třeba nyní nebudete souhlasit, nic na tomto faktu nemění! Všichni přece říkáme, moje hlava, moje ruka, moje celé tělo. Ale kdo říká to „moje“? Přece vaše pravé „Já“, které má s hmotou jen tolik splečného, že z této hmoty utvořilo pro své působení v tomto materiálním světě tělo z hmoty - z masa, nervů, krve a kostí. Toto tělo jsme si utvořili prostřednictvím našich vyšších nadsmyslových článků  - Astrálního těla (pocity, pudy, vášně, sklony, vlohy, rozum, logika aj...) a Éterného. Každý krmí hmotnými požitky hmotné smysly a hmotné tělo. Jen málokdo krmí i své ostatní nehmotné těla a naše „Já“ duchovní potravou, protože o svém pravém „Já“ - své vlastní duchovní identitě, ani neví*. Samotná drogová „závislost“, přesto že jsou hmotně patrné její následky, není nic hmotného, to je nám všem přece jasné. Tyto a podobné závislosti vznikají tehdy, když je naše duše natolik hladová, že z toho onemocní a hmotné tělo tak přibližuje zániku skrze jakousi smrtící závislost. Naše „Já“ si řekne : Pokud o svém „Já“ nic nevím není důvod nadále udržovat hmotné tělo na Zemi. Zkusím nejprve nějak zabojovat, třeba cosi to moje závislé EGO pochopí – a onemocní. Tato nemoc (závislost je vlastně nemocný sklon) nás má donutit přehodnotit své dosavadní jednání sama k sobě a k ostatním živým bytostem i za cenu toho, že zahubí naše fyzické tělo. V tom spočívá jakákoliv závislost i jakákoliv nemoc. Nemocemi i závislostmi s námi komunikuje naše pravé (vyšší) „Já“. Zde je vhodné se zamyslet nad tím, jak naše současná zdravotnická scéna, tím, že uměle, zhusta pomocí umělých farmak, likviduje příznaky chorob (nikoliv však příčiny chorob) a vlastně takto zasahuje přímo proti výše zmíněnému principu - nemoc jako prostředek našich vyšších článků, ke komunikaci s vlastním fyzickým tělem a nejbližším okolím.

 

Považuješ za důležité pro ČR řešit problémy globálního oteplování? Proč?
Je otázkou, zda by se planeta oteplovala i bez našeho přičinění. Náš vliv je jasný,to nelze upřít – průmysl, doprava, těžba atd…Řešení globálního oteplování je možné pouze takovým způsobem, že každý, ale skutečně každý člověk samozřejmě nejen u nás začne sám u sebe. Pokud bude jakákoliv země řešit otázku globálního oteplování samostatně a jednotlivě, nikdy se nikam nedobereme. GLOBÁLNÍ oteplování lze řešit pouze a jedině zase GLOBÁLNĚ.

 

Z hlediska ochrany ŽP, myslíš si, že je v ČR dostačující?
Ochrana životního prostředí u nás (a vlastně nejen u nás) rozhodně dostačující není. Právě proto jsem po střední škole reálně zamýšlel nastoupit na studium vysoké školy s nějakým ekologickým zaměřením, všechno však bylo jinak…

 

Považuješ dnešní společnost za materialisticky založenou a jaký máš názor na  jeho preferenci?

Naše společnost je vcelku hodně materialistická. Ono to tak už asi dlouho nebude, protože peníze pomalu ztratí hodnotu. Nastane pak veliký chaos, ale materialismus pozvolna ztratí smysl. Kdo trochu umí přemýšlet a pozorovat život, přijde na to, že všechno co kolem sebe vidíme jako matérii, pochází původně z něčeho, co materiální vůbec není. Například všechno, co člověk vytvořil, nejprve musel nosit v hlavě ve formě myšlenky a ta přece není materiální. I strom vyrostl ze semínka, které se vytvořilo z ničeho, stejně jako jakýkoliv živý tvor. Pokud vše domyslíte do konce, přijdete na to, že materialismus je pouze pro ty méně vědomé lidi. Lidi s příliš rozvinutým materialistickým smýšlením lze bez nadsázky označit za „Duchovně spící“. Je zajímavostí, že lidé, keří naopak více "bdí", mají například kvalitnější spánek.

 

*         Naše vyšší, pravé"Já" jsou naše čtvrté nejvyšší články z níž sestává, na naší planetě pouze lidská bytost. Zvířata mají nejvyšší článek Astrální tělo, kdežto korunou lidstva jsme právě pro naše duchovní individuální podstaty. Vyšší duchovní bytost, než člověk a která se projevuje ve hmotném světě je planeta Země. Mezi člověkem a Zemí je spousta různých hierarchií duchovních bytostí, které nelze hmotnými smysly vnímat.

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode