Věda se zde spojuje s duchovnem

Naše vlastní energie - Čakry= Éterické tělo lidské bytosti

11.03.2009 12:57

Naše vlastní energetické tělo - Éterické tělo = Čakry Čakry jsou energetická místa (centra) v těle, tvarem jako vír nebo kruh. Čakry jsou složité převodníky a transformátory energie(prány) v lidském organizmu.

Problematika v duchovním vývoji úzce souvisí s rozdělením lidského vědomí čakrami. Čakra je slovo ze sanskrtu a znamená kolo. Jsou to tedy "jemnolátková" kulatá centra energie, která vykonávají v energrtickém těle klíčové funkce pro vzdělání a tělesnou prezentaci vědomí.

Vertikální a horizontální systémy

Čakry jsou důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle existuje mnoho těchto míst různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou, při horizontálním proudění energie dvojité a mají přední a zadní aspekt.

V horizontálním systému není možný volný tok životní síly všemi čakrami. Životní síla a tím i vědomí může být koncentrováno na jednu nebo maximálně na dvě čakry. Uvědomění horizontálního člověka musí být neodvratně zlomkovité. Žije z hlavy, ze srdce nebo z břicha. Postihnout život ve vší plnosti a mnohostrannosti není přirozeně možné. Stejně tak není možné uvědomění si jednoty se vším a všemi. Toto proudění energie je značně problematické, neboť tímto způsobem má postaveny čakry pouze člověk. Když se narodí na svět novorozeně, přináší sebou vertikální energetický tok. Někdy v dětství nastane rozhodující změna:čakry se otočí, takže ukazují plochou stranou dopředu a dozadu. První a sedmá čakra si podrží vertikální postavení, ale čakry od druhé do šesté jsou postaveny horizontálně. Hovoříme o horizontálním systému. Pro lidi s horizontálním tokem (99,9%)je snadnější získávání energie ze shodných systémů energií, čili z jiných lidí (neshody, hádky, konflikty, spory, války...). A tak si všichni energii krademe a soupeříme o ni a pak to na světě vypadá tak, jak to vypadá. Pokud se člověk s HORIZONTÁLNÍM systémem dostane do energetického pole tvora s VERTIKÁLNÍM systémem, působí to léčebně a povzbudivě, proto se začaly používat nové terapie, vycházející z této skutečnosti např. Hippoterapie, terapie se psy(Canisterapie), objímání stromů atd...

Horizontálně postavená čakra tuto energii přijímá, pokud se točí ve směru hodinových ručiček (pravidlo pravé ruky: prsty ruky ukazují směr otáčení, palec ukazuje směr proudění energie). Pokud se točí opačně, energii vydává. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka. S čakrami pracují také přírodní léčení zvaná Reiki aj. S maličkými čakrami jsou shodné také akupunkturní body.

 Každá čakra vyživuje pránou(energií) s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a komunikuje s energií aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat energii.

 Deformace čaker(pouze u horizontálních systémů)

Správně fungující čakra má být kruhový vír umístěný centricky k povrchu těla. Každá odchylka v tomto umístění je příznakem energetické nerovnováhy, která se může projevit jako nemoc, bolest, nefungující mezilidské vztahy nebo sled negativních událostí v životě člověka. Čakra může být ucpaná stagnující energií, elipsoidicky zploštělá nebo vychýlená jakýmkoliv směrem. Dalšími poruchami mohou být roztržení, odpojení od páteřního kanálu nebo vychlípnutí některého podvíru. Každá tato disfunkce je pak spojena s konkrétním problémem nebo nemocí v životě člověka. Toto platí pouze u horizontálního toku energie. U vertikálního toku energie je jakákoliv deformace čaker nemožná.

 

100% funkčnost a otevřenost čaker, lze docílit pouze u osob s vertikálním prouděním energie (k vertikalizování toku vaší energie slouží Tachyonizovaný? přívěsek Vortex Pendant II a Tachyonizovaný? Osobní Cocoon) Čakry jsou zde otočeny, nasměrovány odshora dolů(vertikálně), což odpovídá jedinému přirozenému proudění energie :

                                         Zde životní síla, tvořící vědomí protéká korunní čakrou vertikálně dolů skrz všechny čakry a v trojrozměrné smyčce mimo tělo opět nahoru zpět do korunní čakry. Tento vertikální systém je zcela vyrovnán. 4akrami srovnanými plochou stranou nahoru a dolů rovnoměrně protéká životní síla, a proto jsou všechny stejně velké a zcela synchronně vyvinuté. Podle toho, jak vysoko životní síla stoupá do vyšších sfér, tak hluboko jsou vertikálním tokem zakořeněny se zemí. Stejným způsobem proudí energie rostlinám, divokým zvířatům, planetě Zemi, novorozeňatům asi do 2 let atd... (rozkrojte podélně jablko a proudění energie můžete spatřit i okolo jadřince). Při tomto proudění energie nemá překážky a přes čakry proudí volně, lehce bez bloků.

 

První čakra

Název: Muladhara (Muladára); kořenová čakra, základní čakra

Umístění: Mezi genitáliemi a řití, centrum kostrče.

Barva: Červená, rudá

Vůně: Cedr, hřebíček

Symbol: Čtyřlistý lotus

Přiřazený element: Země

Smyslová funkce: Čich

Přiřazené žlázy: Nadledvinky

Funkce vědomí: První čakra nás spojuje se zemí a obsahuje primární životní sílu, pud sebezáchovy. V harmonickém stavu dosáhneme kořenovou čakrou hluboké spojení s přírodou a všemi bytostmi. Máme hlubokou důvěru v život, můžeme integrovat naší duchovnost do fyzické oblasti a lehce uskutečňovat vytýčené cíle. 

V disharmonickém stavu řídí kořenová čakra myšlení a pocity člověka jednostranně na materiální vlastnictví, jistotu a sebeuspokojení smyslů. Život se stane bojem, jak to odpovídá sociálně-darwinistickému obrazu společnosti. Schéma reakce podrážděnosti odpovídá postoji člověka s nevyrovnanou kořenovou čakrou. Být vyrovnaným znamená, že syrová životní energie kořenové čakry je spojena s vyšším duchovním uvědoměním vyšších čaker. Jestliže toto spojení chybí, je život buďto jednostranně zaměřen na materiální aspekty, nebo probíhá vyšší spirituální vývoj, jenž nemůže být včleněn do pozemského života.

 

Druhá čakra

Název: Swadhishana (Svadišána); sakrální čakra

Umístění: Ve výši křížové kosti

Barva: oranžová

Vůně: ylang-ylang, santal

Symbol: Šestilistý lotus

Přiřazený element: Voda

Smyslová funkce: Chuť

Přiřazené žlázy: Vaječníky, prostata, varlata

Funkce vědomí: Druhá čakra je centrum emocionální a sexuální energie. Ve vyrovnaném stavu nám pomáhá vyjádřit čistou lásku duše na lidské úrovni. Můžeme vnímat tuto čistotu lásky smyslovým uvědoměním v přírodě a s jinými lidmi provádět obohacující energetickou výměnu. To může zahrnovat i láskyplnou sexualitu. S harmonickou druhou čakrou nemáme potřebu sexuálního pudu, jenž se musí bezpodmínečně vybít. Sexuální aktivita je potom možností a ne nutností. 

U téměř všech lidí se druhá čakra nachází v traumatizovaném disharmonickém stavu. Všechny pocity viny, odmítání, nedostatek lásky v dětství a každá reakce vedoucí k moralistickým představám, k pocitu viny i strachu, to všechno sedí pevně ve druhé čakře. To je také místo pro sexualitu a moderní protiextrém přeceňování sexuální nevázanosti. Následkem je emocionální jednání, jež je nasměrováno tak, aby zamezilo další bolest. Nároky na majetek jiných osob, projekce ideálního obrazu o druhých a žárlivost, jsou jen některé z forem jednání, které pocházejí z traumatizované druhé čakry. Rovněž všechny mechanismy sebetrestání a pocity méněcennosti ukazují na disharmonickou druhou čakru. Sem také patří potlačování nebo přemrštěné vyžití kolísající sexuality. Freudova psychologie se odehrává na úrovni druhé čakry. 

Mnohé duchovní tradice nabízejí jen málo pro léčení této čakry. Na emoce a sexualitu se často hledí jako na něco nevhodného při duchovním vývoji, a proto je tato oblast často ignorována. To však nesměřuje k vyléčení emocionální povahy, ale k potlačení a samosabotáži. Vedlo to také k bouřlivému rozvoji pomocných pochybných terapií v ezoterické oblasti, aby se emocionální léčba dostala do popředí. Jestliže ale člověk v zásadě nepřevede systém čaker do vertikálního a jednotného systému, což je shora vysvětleno, je vyléčení emocí prakticky nemožné. 

 

Třetí čakra

Název: Manipura čakra, hara; solar-plexus čakra

Umístění: Centrum pupku až čtyři prsty nad pupkem, 

Barva: žlutá až zlatožlutá

Vůně: levandule, rozmarýn, bergamot

Symbol: Desetilistý lotus

Přiřazený element: Oheň

Smyslová funkce: Zrak

Přiřazené žlázy: Slinivka, játra

Funkce vědomí: Třetí čakra v sobě nese naši vnitřní sílu jak uspořádat život. Ve vyrovnaném stavu umožňuje pozitivní sebedisciplínu, dosažení velkých cílů a harmonické soužití s ostatními lidmi.

V disharmonickém stavu vede k touze po moci a kontrole, nebo k sebeobětování. Lidé vystupující velmi dominantně, kontrolující ostatní a ti, kdo se nechají kontrolovat, aby dosáhli souhlasu, mají nevyrovnanou třetí čakru.

Spirituální disciplíny, otevírající třetí čakru vedou k vysoké míře sebekontroly, tělesného ovládání a sebeovládání. Asijská bojová umění a různé buddhistické praktiky jsou pro to dobrými příklady. Jestliže ale chybí spojení s druhou čakrou a se srdcem, má v sobě síla třetí čakry něco přísného, tvrdého a chybí bezstarostná radost duše.

 

Čtvrtá čakra

Název: Anahata (Anaáta) čakra, srdeční čakra, srdeční centrum

Umístění: Ve středu prsou

Barva: zelená (růžová a zlatá)

Vůně: růžový olej

Symbol: Dvanástilistý lotus

Přiřazený element: Vzduch

Smyslová funkce: Hmat

Přiřazené žlázy: Thymus-žláza

Funkce vědomí: Srdeční čakra je centrem "Boží" lásky v člověku. Otevřené srdce cítí bezpodmínečnou lásku po celý život a je nerozlučně spjatý se všemi bytostmi. Soucit a praktikovaná láska k bližnímu tryskají z otevřené čakry srdce. Toto otevření nás vede k předpisům o morálce a etice, které následujeme jen z rozumu, strachu před trestem, nebo z tradice a z vnitřní potřeby dělit se o lásku. Láska proudící z hlubiny srdeční čakry je bez vlastnických nároků, podmínek a žárlivosti. Protože v srdci cítíme tuto Boží lásku, staví mnohé duchovní tradice otevření a citovaný vývoj do popředí. Je ovšem důležité postavit na solidní základ spodních čaker velké otevřené srdce. V některých duchovních skupinách jsou spodní čakry ignorovány, protože jejich energie jsou považovány za nečisté, a je otevřeno jen srdce. Tam je možné často pozorovat sentimentální závislý vztah ke guru, nebo k učiteli, který někdy vyústí do kultovního jednání. Když nejsou vyjasněny emoce druhé a třetí čakry, je intenzivní láska otevřené srdeční čakry zasažena nečistými vzory chování, které jsou tím ještě zesíleny. Ve vyváženém vývoji oproti tomu nám otevírá srdeční čakra přístup k opravdu naplňující lásce a tím k rajskému životu.

Disharmonie této čakry může způsobit neschopnost lásku nejen rozdávat, ale i jí přijímat.

 

Pátá čakra

Název: Vishuddha (Višuda), krční čakra, čakra hrtanu, komunikační centrum (čakra)

Umístění: Ve výši hrtanu (ohryzek, štítná žláza)

Barva: světle modrá (stříbrná, zelenavě modrá)

Vůně: šalvěj, eukalyptus

Symbol: Šestnástilistý lotus

Přiřazený element: Éter    

Smyslová funkce: Sluch

Přiřazené žlázy: Štítná žláza

Funkce vědomí: Krční čakra je centrem kreativity a komunikace. V otevřeném stavu umožňuje volné vyjádření vlastní tvůrčí energie.  Aby se krční čakra mohla plně rozvinout, je nutné rozpustit brzdící strachy bránící nám se volně vyjádřit. Aby mohlo dojít k plnému rozvinutí krční čakry, musí být druhá a třetí čakra jasné.

V zablokovaném stavu ruší spojení mezi myšlením a cítěním, mezi hlavou a srdcem.Znamená to neschopnost se vyjádřit, vady řeči i prázdné myšlenky.

 

Šestá čakra

Název: Ajna (Adžna), čelní čakra, třetí oko, centrum Krista

Umístění: Mezi obočím

Barva: Modrá až fialová

Vůně: Máta peprná, jasmín

Symbol: Dvoulistý nebo devadesátišestilistý lotus

Smyslová funkce: Všechny smysly a nadsmyslové vnímání

Přiřazené žlázy: Hypofýza

Funkce vědomí: Třetí oko je centrem mentální funkce, koncentrace a přístup k všeobsahujícímu vědomí (pro lidi s otevřenou čtvrtou čakrou: vědomí Krista, Kršny). V Bibli stojí: "Jestliže tvoje oko bude naivní, bude celý tvůj, život světlem."(Matouš 6,22). Naivní oko je otevřené třetí oko, jež v hluboké meditaci umožňuje přístup k duchovnímu světlu. V mnoha duchovních praktikách jako v kriye józe, surat shabd józe a dalších zaujímá otevření tohoto centra klíčovou úlohu. Přitom je důležitý vývoj také prvních pěti čaker, aby bylo možné transcendentální zkušenosti, které jsou vlastní třetímu oku, integrovat do vnějšího světa.Čili tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními sílami jednotlivce. 

Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična. 

 

Sedmá čakra

Název: Sahasrara (Saásrara) čakra, korunní, temenní čakra

Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru

Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová

Vůně: kadidlo, lotos

Symbol: Tisícilistý lotos

Přiřazená žláza: Epifýza

Funkce vědomí: Korunní čakra je přístup ke kosmickému vědomí, k dokonalému porozumění a moudrosti. Může být správně otevřená jen tehdy, když spodních šest čaker je vyčištěno a harmonizováno. Jen tak vede otevření korunní čakry k osvícení. Bez něho spíše k nevyrovnanému vývoji a útěku před světem. Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Sídlo božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry. 

Na základě funkce vědomí sedmi hlavních čaker vidíme, jak je důležité vyvíjet všechny rovnoměrně a úplně. Prakticky u všech dospělých lidí je toto téměř nemožné, protože vědomí se vždy může koncentrovat jen na jednu neo dvě čakry. Důvodem je tok životní síly přes energetické dráhy těla a uspořádání čaker nepřirozeným způsobem (viz shora - horizontální proudění energie)

 

Tachyonová terapie odstraňuje energetické bloky spojené s funkcí čaker.

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode