Věda se zde spojuje s duchovnem

Tachyon a "Teslovy destičky"

Tachyonová energie je zdrojem celkového "energetického" projevu. Technicky vzato, v souladu s fyzikou a podle slovníku jsou Tachyony před-energetickou, ani pozitivní, negativní nebo neutrální energií, která má schopnost "sunout" hmotu vesmírem. Tachyony existují pouze nad rychlostí světla a neprojevují gravitační sílu. Nevnucují nikomu a ničemu své účinky, ale pouze nabízejí svůj potenciál být převedeny na jakoukoli frekvenci nebo energetický požadavek. Jsou první kondenzací od Pole nulového bodu (Zero Point Field) veškerých možností. Jejich jediný účel je pomáhat a udržovat veškeré zřejmé formy v jejich vazbách na své možné zdroje. Nikola Tesla byl plodný vynálezce. Navrhl kolem 1200 US patentů, vynálezů. Ani jeden jeho vynález který by mohl být ověřený není založený na před-frekvenci. Dokonce ani pravděpodobně nejvýznamnější událost jeho kariéry, jeho převodní motor „volné energie“ ("free energy"), v roce 1930, přestože je možno jej asociovat s tachyonovým polem, nemůže být potvrzen a každý další vynález poté byl opět postaven na frekvenci. Je mnoho, mnoho dostupných energií postavených na frekvenci s mimořádnými proměnnými na mnoha úrovních a ty takzvaně „Teslou inspirované“ purpurové desky jsou pravděpodobně jedny z nich. Jsou postavené na hliníku a my již víme, že hliník není dostatečná anténa pro Tachyonové pole podle patentovaného 14ti-denního procesu submolekulární restrukturalizace zvané Tachyonizace™. [spolu s většinou dalších kovů] Tachyony neprojevují vibraci, zatímco nejvýznamnější událost projevu purpurových desek je jejich pozitivní vibrace, nebo se to tak jeví. Ve světě je v současné době mnoho lidí nazývající mnoho věcí „Vesmírná posuvná životní energie“ ("Universal Life Force Energy"). V určitém smyslu vše má vesmírnou spojitost ke stejnému potenciálnímu zdroji, ale neexistuje jedna frekvence nebo vibrace, která má kapacitu zvýšit všechny další. Tady dostává slovo „resonance“. Každá a všechny vibrační indukce může a nemusí projevovat slučitelnou resonanci s dalšími takovými projevy. Je zde také možnost neslučitelné „disonance“ mezi každou a všemi vibracemi apod., Určité frekvence mají velkou kapacitu nebo škálu možných resonancí, ale pokaždé se zmenší po určité vzdálenosti, která znamená, že mohou působit příznivě na mnoho věcí, ale nepříznivě na věci jiné. Dalším omezením frekvencí je, že se nejprve mohou zdát dobré, ale časem neutrální nebo nepříznivé, což nás přivádí k termínu „koherence“. Pravá koherence je interaktivní a nepřetržitá ve svém smyslu. Jinými slovy energie, které nám částečně nebo přechodně pomáhají nejsou v pravém slova smyslu koherentní. Kulminací všech ostří výzkumu dnešní kvantové fyziky má pro své zaměření „Unifikované pole teorii. V současné době neexistuje jedna teorie „každé a všech věcí napojených na všechny věci“ která je ověřitelná. Fyzika Tachyonů je ověřitelná na základní úrovni a slibuje možný klíč dnešním empiristům k doplnění takovýchto teorií. Odpovídáme tuto konkrétní otázku takto velmi podrobně abychom dali všem na vědomí, že ATTI a Mezinárodní Institut Tachyonu (the International Tachyon Institute) reprezentují současné Tachyonové pole, které bylo po desetiletí fyzikou teoretizováno a nyní základně pochopeno. Tesla purpurové desky mají zjevně úžasné vibrace, ale nemají ověřitelné přímé spojení s podporou pravé koherence přes celý rozsah frekvenčního projevu. Tachyonizované™ materiály jsou trvale ukazovány aby podpořily koherenci jakékoli frekvenční proměnné, kterou nezávislé laboratoře vyberou a která nebyla ověřena, aby sama předložila měřitelné frekvence, jiné než hostitelský materiál. Tachyonové pole pravděpodobně dokonce zvýší koherenci frekvence purpurových desek….jsme opakovaně svědky takovýchto jevů.

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode