Věda se zde spojuje s duchovnem

Příčina choroby: LÉK

10.03.2009 21:55

Lékaři upozorňují, že problematika kloubních onemocnění nabývá charakteru celosvětové epidemie a o současné epoše dokonce hovoří jako o epoše artrózy. Podle sdělení Evropské společnosti pro studium bolesti trpí kloubními obtížemi, bolestí hlavy a zad každý pátý Evropan. Ekonomiky jednotlivých zemí na léčbu těchto pacientů každoročně vynakládají 34 miliard EUR. Dramatický nárůst pacientů trpících bolestmi kloubů jde ruku v ruce i se stoupajícími náklady na jejich léčení. Vždyť jen v České republice loni přesáhly výdaje na léky magickou hranici 50 miliard, přičemž na prvních čtyřech místech žebříčku nejprodávanějších léků suverénně kralují právě analgetika.

 Vzniká zde pozoruhodný paradox. Přes relativně snadnou dostupnost těch nejmodernějších diagnostických technologií v podobě počítačové tomografie, nukleární magnetické rezonance a ultrasonografie a pestrou nabídku vysoce účinných léků proti bolesti i revmatu a záplavu různých prostředků takzvané kloubní výživy, počet pacientů neustále narůstá. Kde hledat příčiny tohoto stavu? Problematika degenerativních kloubních onemocnění, artrózy, je modelovou ukázkou medikalizace lidského života. 

Medicínsko-farmaceutický průmyslově-obchodní komplex neustále stupňuje tlak na vytváření nových diagnóz, aby obratem nabídnul jejich snadné řešení, vytváří potřebu nových vyšetření a odhaluje nové poruchy, které pak nákladně léčí. Analýzy přitom prokazují, že čím více prostředků vynakládá společnost na zdravotní péči, tím nemocnější se cítí její občané. V letech 1966-1988 tak celosvětově vzrostl počet lidí, kteří se obávají o svoje zdraví z původních 15 na 50 procent. Lidé žijících v zemích, které občanům poskytují špičkovou lékařskou péči a zdravotnické informace totiž spíše považují svoje obtíže za nemoci, zatímco lidé žijících v horších podmínkách považují tytéž problémy za přirozený stav. Ideálním strašákem veřejnosti se v rukou medicínsko- farmaceutického komplexu se mimo jiné stala právě artróza. Tu je ovšem nutné především chápat jako zcela přirozený proces stárnutí kloubů, obvykle odpovídající věku a způsobu životního stylu. Pozornost a péči lékařů vyžaduje zpravidla tehdy, pokud jsou degenerativní změny výrazně pokročilejší a provázené bolestí. Odborníci se shodují, že na vzniku a rychlém rozvoji artrózy se podílí celá řada faktorů, z nichž těmi nejčastěji uváděnými jsou: dědičnost, nadváha, chronické přetěžování kloubů, opakované úrazy a v širším měřítku nezdravý, stresující životní styl. 

Ani tento součet ale nepřináší vysvětlení, proč počet pacientů v posledních desetiletích tak dramaticky narůstá.

Vysvětlení je proto nutné hledat ve zcela pomýleném přístupu současné medicíny ke smyslu a významu bolesti. Ta je totiž nesmírně cenných signálem a obranným mechanizmem organizmu, informujícím o překročení únosné míry zátěže. Jediným racionálním léčebným postupem je v takovém případě analýza příčin, které bolest vyvolávají, jejich odstranění, a mobilizace samoúzdravných procesů organizmu. Tímto způsobem lze totiž problém kloubní bolesti řešit ještě ve fázi funkčních obtíží, které vždy předcházejí postupnému rozvoji degenerativních změn. Tradiční samoužívání nebo rutinní předepisování analgetik a antirevmatik je proto v zásadním rozporu se zájmy pacienta, a to nejen řadou nežádoucích vedlejších účinků, které tyto léky vyvolávají. Vždyť jenom v České republice je denně hospitalizováno pětadvacet pacientů s krvácením ze zažívacího traktu, z toho jedenáct v přímé souvislosti s užíváním tohoto typu léků. Jejich největší nebezpečí ale spočívá v tom, že potlačují bolest, jako ochranný signál, a dovolují tak pacientovi pokračovat ve zcela nežádoucím přetěžování kloubů, které je tou pravou příčinou bolestivých komplikací. Zastřením varovných příznaků prostřednictvím léku se funkční změny velmi rychle prohlubují a přecházejí ve změny degenerativní v podobě tolik obávané artrózy. 

Podobně negativní roli sehrávají i mohutně propagované prostředky tzv. kloubní výživy. Ty sice organizmus zpravidla neohrožují nežádoucími vedlejšími účinky, podbízejí však nebezpečnou iluzi odvádějící pacienty od aktivního přístupu v péči o vlastní zdraví. Souvislost mezi masovým nadužíváním a iracionálním předepisováním léků proti bolestem kloubů i prostředků kloubní výživy a dramatickým nárůstem pacientů trpících artrózou je tímto zřejmá a lék se tak paradoxně stává jednou z hlavních příčin této choroby.

 MUDr. Jan Hnízdil, Centrum komplexní péče Dobřichovice

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode