Věda se zde spojuje s duchovnem

Na začátek několik důležitých informací

09.01.2010 00:28

Křišťál a prvek Křemík (Si)

Každý opravdový kvantový fyzik ví, čím je křemík zvláštní – je to absolutně neutrální polovodič. Je inertní (netečný) i k elektrickému proudu a zároveň skrz něj dokážeme vysílat i přijímat úplně všechny frekvence. Má v moci nejjemnější a nejčistší princip - princip informací přenášený Tachyony. Tachyony jsou první kondenzací po Poli nulového bodu veškerých možností. Tachyony jsou předfrekvenční - tachyon jako "informace", či její část.

Tachyony nevnucují nikomu a ničemu své účinky, ale pouze nabízejí svůj potenciál být převedeny na jakoukoli frekvenci nebo energetický požadavek. Tyto požadavky udává sám potřebný systém, či soustava energií, přesně řečeno jde o Subtilní Organizující Energetické Pole (SOEP).

SOEP je informační matrice jakéhokoliv živého systému a to i jeho jednotlivých částí. Jinak řečeno : Buňky např. lidských jater musí mít v sobě informaci, že mají játrou vůbec být, aby se nerozplynuly do okolních tkání. Tyto informace jsou obsaženy v informační matrici jater - v SOEPu jater. SOEP je přímo odpovědný za konverzi Tachyonů na jednotlivé potřebné frekvence. Tachyony doslova nabíjí a živí tyto SOEPy informacemi a potenciálem, aby tento mohl vyrábět potřebné chybějící frekvence potřebné k funkci a životu orgánu. Toto je pouze rychlé vysvětlení pojmu SOEP, více podrobností najdete ZDE, vysvětlené na krátkém videu

Křišťál se v přírodě vyskytuje jako zástupce nejčistější přirozené formy sloučeniny křemíku. Křemík je nejrozšířenějším prvkem na naší planetě a drtivé většině pevných, hmotných vesmírných těles.

Stejné principy práce s křemíkem, využívali při stavbách a využtí pyramid ve starém Egyptě (Vynikající k poznání tohoto faktu je současný Španělský 10 ti-dílný seriál Okem Boha Hóra , speciálně o tomto díl 6. “Sakkára, kvantový stroj“).     

Hermetika s funkcí Křemíku počítá. Vždyť Egyptské pyramidy nejsou nic jiného, než obrovské konvertory a rezonátory. Pomocí pyramid dokázali zvýšit frekvenci dané hmoty natolik, že např. ztratila zemskou hmotnost, či pomáhala mistrům uvést Éterné tělo žáka mystérií, do stavu přijímat při zasvěcování  mistrovy éterné obtisky.

Všechny pyramidy se nacházejí na energetickém centru - čakře Planety. Energetické proudění planety se zde několikanásobně kříží, takže Hermes dobře věděl kde je nejlepší energetický potenciál pro ideální funkci svých "pyramidálních konvertorů".

Písek ze kterých byly odlévány jednotlivé bloky byl křemenný či křemičitý.

Tvar i systém stavění pyramidy opisuje stavbu krystalu.

Pokud vidíme i část celku, která je pod zemí, spojená s planetou, tak tvar krystalu tvoří tzv. OKTAEDR.  (osmistěn, bipyramida)

Podzemní pyramida je ukotvena, vibrující se Zemí a vrchní pyramida rezonující s vesmírem.

Zajeďte si do pyramidy. Rezonance je zde jistě nesmírná a prý i nezkušený a nezasvěcený laik cítí ono "něco jiného".

Kvantová fyzika a Křemík

Dokonce nám všem musí být jasné, že veškerá elektronická technika, potřebná mimo jiné i k nutné globalizaci planety, stojí na křemíku. V každém procesoru, tranzistoru, vysílači či přijímači nutně potřebujeme, dnes už jen molekuly křemíku. Je neutrální a pracuje s každou frekvencí, má v moci jejich základ. Z tohoto základu si, mimo jiného, i lidské tělo umí vytvořit zdravé živly, potřebné k rovnováze, harmonii své bytosti a svého života, zdraví, vztahů, energií, působení a vyvíjení se – jedním slovem lidského „Bytí“.

Na obrázku níže rozumějte názvem SOEP – Subtilní Organizující Energetické Pole – to je ona informační matrice každé aktivní živé soustavy. Je to pole, na jehož úrovni vznikají z Tachyonů potřebné požadované frekvence.

 

Jinými slovy, modernějšími, bychom moli říci:

Podle dnes poznaných fyzických zákonů je vše tvořeno jen z různých frekvencí. Voda je nižší frekvence než vzduch. Jsou ještě mnohem vyšší i mnohem nižší frekvence, například dřevo, nebo na druhou stranu světlo či zvuk. 

Fyzika dnes už také ví, že křišťál vede fotony - zde našel využití u laseru. Křišťál světlo však nejen vede, ale dokonce jej i přirozeně zhušťuje. Toto však současná věda teprve pochopí. Jednou také vybádá a pochopí, že fyzické tělo je silně zhuštěné světlo.

Věda a tachyon

Problém je pro dnešní vědce ten, že všechno chtějí měřit. Tachyony však žádným nám známým přístrojem změřit nelze.

Měření může provádět pouze maximálně objektivní nekritický člověk, který nepodléhá žádnému naučenému a zavedenému dogmatu. Může je provádět pouze cítící a samostatně myslící bytost, která ví, že lze porovnávat pouze v závislosti na účincích této fenomenální energie.  Ze zkušenosti vím, že to lze velmi dobře.

Tachyonu byla, tedy naším materialistickým vědeckým světem, přiřknuta předpona „hypotetická“ fyzikální částice energie, hmoty. Jenže Tachyon ještě ale není energie. Podobně, jako se brambora nedá nazvat rumem v původním stavu, nemůže být u Tachyonu řeči ani o energii,ani o hmotě.

 

Současná materiální věda má s výše uvedenými fakty velký problém, neboť i navzdory tomu, že je v tak hojné míře na jednu stranu využíváno, tohoto nejběžnějšího prvku na planetě, na stranu druhou jsou znevažováni všichni průkopníci, kteří pochopili o mnoho více, než jen současné poslání tohoto živého nerostu.  

Krystal Křišťálu ve speciální komoře

Americký vynálezce David Wagner (viz foto) vynalezl speciální komoru, která za 14 dní dokáže s krystalem Křišťálu, nebo i s kvartzovým křemíkem, neuvěřitelnou věc.

Davidova Tachyonizační komora upraví hmotu a potenciál krystalu křemíku submolekulárně (přeskupeno ještě v menších jednotkách hmoty než je molekula) takovou měrou, že schopnosti, které křišťál, křemík má, ono vedení univerza, se násobí 1 580 000 X. Tento proces David nazval „TACHYONIZACETM

Například duchovní vůdce starého Egyptu Hermes Trismegistos (Imhotep) násobil účinky křemíku nakupením jediným, nejdokonalejším způsobem ve tvaru pyramid (stejně tak se utváří v přírodě krystaly). Obrovské množství tohoto prvku, obsažené v křemičitém písku, nakupené v jediné mase pyramid znásobil potenciál, který křemík v malém měřítku má a výsledkem bylo vedení Universa přes tuto křemičitou hmotu vysokou měrou.

Nikola Tesla

Musím zde také uvést jedinou bytost, která je zodpovědná za náš nejen elektrický věk.

Nikola Tesla ve své době používal speciálně zkonstruovaný automobil značky Pierce Arrow, který měl upravený elektromotor a jezdil na „Volnou“ energii. Věděl jak využívat, volnou energii. Jestli je volná energie, se kterou Tesla  pracoval, totožná s Tachyonovou, se lze pouze dohadovat. Jisté je to, že jeho výzkumy, podobně jako Davidovy, se pohybují i o mnoho dále, než naše současná věda je ochotna jen připustit. Objev tachyonů skrývá pro svět netušený potenciál, opět stejně, jako Teslovy vynálezy využití volné energie. David však ví, že není možné s tímto jen tak vyjít na světlo například patentováním, protože současný systém by tyto objevy okamžitě zneužil. V prvé řadě by zajisté někde začaly lítat na Tachyonový pohon bombardéry a jezdit tanky - tudy cesta určitě nevede. David moudře zvolil nejprve ozdravnou kůru pro lidstvo a hlavně ozdravnou kůru co se týče myšlení. Bez globální změny myšlení lidstva není možné vyjevit tajemství TachyonizaceTM - toto si David uvědomuje velmi jasně - mohlo by to být velmi nebezpečné. Je třeba postupovat s odhalováním jen po malinkých krůčkách

Nikola Tesla si to takto zcela neuvědomoval a proto byl naším obludným systémem umlčen a následně vymazán i z učebnic škol a tak odsunut do pozadí a zapomenut i s jeho výzkumy, které mohly převrátit a změnit mnohé. Dokumenty jeho výzkumných prací byly okamžitě po jeho smrti zkonfiskovány a dodnes jsou ukryty či dokonce zničeny.

Každý sám nechť si informace o tomto géniovi vyhledá.

Principy léčení pomocí tachyonů

Vybroušené LÉČEBNÉ TACHYONIZOVANÉTM krystaly křišťálu "TLC (tachyon life crystals) Bars".

Tyto krystaly jsou sestřičkami těch, které jsou v mikroprocesorech PC, jen o mnoho větší.

Lidská těla, (všechny – člověk je bytost čtyřčlánková), protože jsme sestaveni pouze z frekvencí, si po přiložení těchto krystalů, ze základu všech frekvencí začnou tvořit potřebné chybějící frekvence,  přebytečné rušit a vše se začíná harmonizovat. Každá jednotlivá buňka, každý atom má ve své energoinformační matrici přesně dáno, jak má pracovat a čím má být. Zde se pohybujeme teprve v rovině onoho tolik diskutovaného bodu nula.

Pokud daný systém nepracuje na 100%, například je zde blokace naším špatným návykem (tento kotví v našem ničícím a vášním zaprodaném Astrálním těle), tachyonizovaný krystal blok neutralizuje a otevírá informační kanály potřebné k obnově dané buňky, orgánu, systému orgánů, myšlení či systémů myšlení. Myšlení je vpravdě nejdůležitější předmět evoluce lidstva, a proto je zde, v tomto důležitém začátku nového věku, i Tachyonová léčba.

 

Zde je patrná aura ( často viditelná součást Éterického těla člověka) vyfocená před a po Tachyonové terapii  

Je zde jasně vidět, že informační tok je mnohokrát zesílen.

Informace je základ tvůrčí energie. Křišťál tedy vede informace. Má v moci nosiče zdroje všech informací - Tachyony. 

 

Tachyon je jednotka první kondenzace od univerzálního pole nulového bodu, ze kterého pochází všechny formy ve vesmíru. 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode