Věda se zde spojuje s duchovnem

Mail od Margit

10.05.2010 22:33

Našla jsem stránky s vynikajícími grafy, které dokazují nefunkčnost očkování a mnoho dalšího, materiály jsou připraveny z oficiálních zdrojů a velmi profesionálně, níže uvádím úryvek z textů, včetně jeho rychlého obecnějšího překladu,

 

myslím, že alespoň část textů by bylo skvělé uvést na stánkách Rozalia, ale nevím jak je to s autorskými právy, mám zahájit komunikaci s autorem, popřípadě alespoň něco začít i překládat (určitě bych však potřebovala někoho kdo to po mě alespoň gramaticky zkontroluje – češtinu)?

 

Margit

 

 

Proof That Vaccines Didn't Save Us

Důkaz, že vakcíny nás nezachránily


By genebean - Posted on 07 November 2009y

History shows us that vaccines did NOT eradicate the diseases that plagued humanity. That is a common misconception -- in actual fact, it was better sanitation and hygiene in the cities that prevented the spread of diseases. These charts, from official sources, show us that vaccines (1) were not responsible, and are not necessary, for eliminating infectious diseases, (2) are not effective, and (3) are dangerous.

Historie ukazuje, že vakcíny nevyvrátily nemoci, které byly pohromou lidstva.  Toto je obecná miskoncepce – ve skutečnosti to byly lepší hygienické podmínky a sanitace ve městech, které zabránily šíření nemocí.  Tyto grafy, z oficiálních zdrojů, ukazují, že vakcíny nebyly příčinou a nejsou potřebné pro eliminaci infekčních onemocnění, že vakcíny nejsou účinné a jsou nebezpečné.

 

These charts are part of a document prepared by Raymond Obomsawin, PhD. You can access this document here in PDF format or in DOC(X) format. The data comes from various sources including national public health agencies, encyclopedias, Vital Statistics and Historical Statistics of the US, published medical journals, UNICEF reports, and more.

Tyto grafy jsou součástí dokumentu, který připravil Raymond Obomsawin, PhD a pocházejí z různých zdrojů včetně veřejných národních zdravotnických agentur, encyklopedií, amerických statistik a historických statistik, publikovaných lékařských časopisů, UNICEF zpráv a dalších.

 

The charts are grouped as follows :

FIGURE SET I : Natural Infectious Disease Declines Preceding Public Immunization Efforts (vaccines DID NOT eradicate the diseases that plagued humanity)
Figures one (1) through eleven (11) graphically illustrate that in North America, Europe, and the South Pacific, major declines in life-threatening infectious diseases occurred historically either without, or far in advance of public immunization efforts for specific diseases as listed. This provides irrefutable evidence that vaccines are not necessary for the effective elimination of a wide range of infectious diseases.

Grafy jsou následovně rozděleny:

Skupina I : K poklesu přirozených infekčních onemocnění došlo ještě před plošným zavedením očkování (vakcíny nevyvrátily nemoci, které byly pohromou lidstva)

Grafy jedna až jedenáct ukazují, že zásadní pokled život ohrožujících infekčních onemocnění v severní Americe, Evropě a jižním Pacifiku proběhl buď zcela bez očkování anebo dlouho před zavedením veřejného očkování jak je u jednotlivých onemocnění ukázáno. Toto je  nevyvratitelný důkaz toho, že k efektivní eliminaci širokého spektra infekčních nemocí nejsou vakcíny potřebné.

Dále následují:

FIGURE SET II : Immunization Effectiveness (vaccines ARE NOT effective)

Skupina II : Účinnost očkování (vakcíny nejsou účinné)

FIGURE SET III : Immunization Dangers (vaccines ARE dangerous)

Skupina III : nebezpečí vakcinace ( vakcíny jsou nebezpečné)

 

 

 

https://genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode