Věda se zde spojuje s duchovnem

Dotek numerologie

09.03.2009 23:54

Numerologie se zbývá čísly vypočtenými z různých dat a soustav čísel. Vypočtěte si své číslo z data svého narození sami. Tady je příklad na mém datu narození:

20.12.1975   :    2+0+1+2+1+9+7+5 = 27    2+7 = 9     

Moje číslo narození je tedy devítka.

Číslo narození je vaše číslo, které vás dle numerologické vědy může dobře charakterizovat.

Charakteristika významů čísel dat fyzického zrození

1: Kreativita a důvěra
Nezávislá povaha a zvídavá mysl. Získává daleko víc svým vlastním přičiněním než pomocí druhých. Má výrazné vůdcovské kvality. Ve vztahu se často prosazuje a komanduje. V ranném věku se často musel podřizovat rozhodnutím a přáním jiných, nebo setrvávat v omezujících podmínkách "aby byl pokoj". Až se prosadí, nikdy se neohlíží zpět. Odvaha, vynalézavost, inspirace a síla vůle.Jestliže energii nic nestojí v cestě, přirozeným způsobem se přelije do tvůrčího úsilí. Hojnost takovéto energie dává jedničkám schopnost vykonávat kreativní práci, ať už se snaží jakkoli. Tatáž energie však jako ženoucí se řeka potřebuje pohyb a vyjádření, a pokud se jí nedostane patřičného usměrnění, může se projevit ve formě sklonů k destrukci.

2: Spolupráce a rovnováha
Snášenlivý, laskavý, mající velkou intuici. Lépe se cítí v postavení, kde se může o někoho opřít, protože je radši, když se nemusí o všem rozhodovat sám. Obyčejně se vyhne jakékoli formě vedení. Je taktní, ohleduplný a spolehlivý. Na situaci nahlíží z obou stran. Má nadání smiřovat lidi. Často se nesnadno rozhoduje, ale v urovnání sporů mezi jinými je naprosto nedostižný. Je pro něj důležitý vnitřní klid. Špatně se vyrovnává se stresem. Pak je roztržitý a nervózní.Energie dvojek činí z těchto jedinců zdroj síly opory a spolupráce. Nejprve si však musejí vymezit své hranice, limity a stupeň zodpovědnosti; někdy mají tendenci svou pomoc přehánět a pak se zase stáhnout zpět. Měly by se vyvarovat extrémního poddanství, z něhož se později stává rozmrzelost a vzdor.

3: Vyjádření a citlivost
Činorodá mysl, seberealizace. Bud' tvořivý s bohatou představivostí, nebo vysoce inteligentní. Vždy se bude snažit být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi, využívat své i jejich energie k tomu, aby probudil a oživil představivost všech kolem sebe. Družný s osobním kouzlem a životní jiskrou. Potřebuje komunikaci, miluje podněty, které mu přináší živý rozhovor. Rád se směje, má smysl pro humor a dovede být vtipný. Bývá velmi kritický vůči problémům druhých. Snaží se vyhýbat samotě. Pokud má produktivně jádřením a zároveň se co nejpříměji, nejpozitivněji a nejupřímněji dělili s ostatními o své city a myšlenky. Musejí najít způsob, jak uplatnit svou citlivost a vyjadřovací schopnosti, aby se mohli povznést a nebyli místo toho strženi dolů.

4: Stabilita a postup
Praktický, konzervativní, spolehlivý. Vyhovuje mu pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost. Střízlivý s nechutí ke změnám a často vidí život černobíle. Má rád, když jsou výsledky jeho práce viditelné a jistotu čerpá z věcí, které může vidět a ohmatat si. Nesmírně pracovitý, často fyzicky velmi nadaný, Dává přednost povoláním, kde může uplatnit svou fyzickou sílu a obratnost. Může ho přitahovat povolání s uniformou. Libuje si v jistotě spořádaného, ukázněného života. Všechno prožívá velmi hluboce a mívá sklon obracet duševní napětí dovnitř. Chybí sebejistota, potřebuje pochvalu. Jako přítel velmi spolehlivý, ale nejistota ho může dohnat k vybudování čtvercového rámce (zdi), bojí se druhého pustit si příliš k tělu ve snaze vyhnout se citovým zraněním. Jestliže mu již někdy někdo ublížit, má napříště strach. Někdy je jeho zed' tak vysoká, že přes ni sám nedosáhne.Je nutné, aby si čtyřky uvědomily, že stejně jako při stavbě domu i v životě přicházejí na řadu jako první pevné, stabilní základy a po nich následuje trpělivý postup, jímž se krok za krokem dopracují k cíli. A čtyřky dosáhnou jakéhokoli cíle, když nastolí rovnováhu mezi silou a pružností a také mezi analýzou a intuicí.

5: Svoboda a kázeň
Touží se osvobodit od všech pravidel a předpisů, které jej nějak svazují. Uhýbá před vnějšími vlivy, z kterých by se mohl přiučit nejvíce. Vždy přístupný novým myšlenkám a objevům. Vůdcovské schopnosti. Nestálý, netrpělivý, dobrodružný, svobodomyslný. Potřeba cestovat, poznávat stále nové podněty. Poznávání lidí odlišných kultur, povoláni a odlišného prostředí. Může mentálně vyniknout v jakémkoli oboru, sportu. Renesanční osobnosti vyzařující energii čísla pět hledají svobodu prostřednictvím široké škály vlastních či sdělených zkušeností. Ve výsledku to znamená, že si toho na svá bedra někdy naloží trochu moc. Pětky jsou tu, aby hlubin zkušenosti dosáhly díky kázni a soustředěné pozornosti. Zatímco hledají svou vnitřní moudrost, mají sklony kolísat mezi krajnostmi - od závislosti k nezávislosti.

6: Představa a přijetí
Ve velké míře potřebuje lásku, náklonnost, uznání. Cítí odpovědnost za svou rodinu i za širší společenství. Při získání sebedůvěry má přirozenou rovnováhu a harmonii, která mu umožní uplatnit jeho nesmírný tvůrčí potenciál. Představa o kráse, čistotě a vznešených ideálech může být v případě lidí vyzařujících energii čísla šest poskvrněna soudy o vlastní osobě, o ostatních a o světě. Smysl jejich života spočívá v tom, že mají v každém člověku, jevu a věci rozpoznat vyšší či transcendentní dokonalost, a zatímco v současnosti přijímají sami sebe i jiné, mají se zaměřit na vznešené ideály.

7: Důvěra a otevřenost
Léčitelské nadání v duchovní, emocionální nebo fyzické rovině. Má nevyčerpatelné množství soucitu a pochopení pro druhé. Velké účastenství a přirozená moudrost. Často u něj nastává chvíle, kdy se rozhodne nedbat dobře míněných rad, ale ponoří se do problému a hledá řešení na vlastní pěst. Lidé obdaření energií čísla sedm mají pronikavého ducha, jenž umí číst mezi řádky. Chovají náklonnost k venkovnímu světu země, moře, květin, větru a oblohy. Jsou tady, aby uvěřili moudrostí a lásce, kterou v sobě sami nosí - aby uvěřili Duchu, jenž v nich pracuje tak silně, že mohou vyjít "z úkrytu" a otevřeně se o sebe podělit s ostatními.

8: Hojnost a moc
Přirozené a organizační schopnosti, dar spolehlivého úsudku a hlubší pochopení lidské podstaty. V zásadě konzervativní, ale také vytrvalý a houževnatý. Může usilovat o hmotné zajištění majetku. Většina osmiček prahne po penězích, moci, vlivu, autoritě či poznání - anebo se jim vyhýbá. Právě na tomto kolbišti leží jejich největší úkoly a největší uspokojení. Osmičky jsou tady, aby se naučily ovládat hojnost a moc tím, že je využijí ve službě vyššímu smyslu, nikoli jako konečný cíl sám o sobě.

9: Celistvost a moudrost
Nejdůležitější hodnoty pro něj jsou láska, pravda, přátelství. Mnohdy se stává, že si neuvědomuje hloubku své moudrosti, účasti, porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídne jim své přispění. Hluboce přemýšlivý, jeho myšlení je vysoce analytické. Odpovědnost bere velmi vážně. Smyslem života devítek je výzva k maximální celistvosti - vlastně se od devítek vyžaduje, aby se zaměřily na vyšší principy, a v důsledku toho se staly pro ostatní vzorem a inspirací. Jsou obdařeny přirozeným kouzlem osobnosti a hlubokou povahou, často zastávají vůdčí postavení, přičemž slouží jako příklad celistvosti, rovnováhy a moudrosti, anebo naopak jako příklad člověka, jemuž se těchto vlastností nedostává.

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode