Věda se zde spojuje s duchovnem

ZDRAVÍ DNES podle Gabriela Cousense, M.D

12.03.2009 21:37

Ve své knize Duchovní výživa a duhová strava jsem rozvinul energetickou teorii výživy, jež slouží jako způsob pochopení delikátního rozdílu mezi subtilními energiemi jídla, lidí a duchovní cesty. Starší teorie, mechanistická teorie výživy, tvrdí, že jídlo jsou pouze kalorie, bílkoviny, karbohydráty, tuky, vitamíny a minerály. Avšak tato teorie nevysvětlí, jak mohl žít Mojžíš 80 dní bez jídla a bez vody a jak mohl Ježíš a Eliáš putovat bez jídla a vody 40 dní. Moje energetická teorie je schopná tento úžasný fenomén vysvětlit.

Základ teorie je, že naše fyzická organizace je uzpůsobená podle předlohy subtilních organizujících energetických polí, která nazývám SOEPy. Jsou-li tato pole dobře uspořádaná, probíhá správné dělení DNA, funkce enzymů, buněčné dělení a orgánové funkce. Nemají-li SOEPy uspořádanou strukturu, nevytvářejí správnou předlohu, a dělení DNA, funkce enzymů, buněčné dělení a orgánové funkce nepracují správně. Vyčerpání SOEPu a buněčná disorganizace jsou evidentní při produkci rakovinných buněk.

Disorganizace SOEPů se nazývá pozitivní entropie nebo stárnutí. Zvýšená uspořádanost SOEPů se nazývá negativní entropie nebo mládnutí. Když jsou SOEPy energetizovany, entropie klesá a když jsou SOEPy vyčerpány, bez energie, zvyšuje se entropie neboli proces stárnutí. Ve své teorii definuji živinou to, co energetizuje SOEPy.

SOEPy se dají nabít několika rovinami energie: přímo kosmem, kosmickou energií přefiltrovanou přes čakry, Tachyonovou energií, slunečním světlem, kyslíkem, elektromagneticky a v neposlední řadě jídlem (specificky živým, nevařeným jídlem). Všechny zdroje energie jsou živinami. Živina je definovaná jako to, co energetizuje systém SOEPů. Lidé, kteří jsou schopní žít bez jídla a bez vody, jsou schopní energetizovat SOEPy z elektromagnetické, sluneční, kyslíkové, Tachyonové a přímo z vesmírné energie.

Různé úrovně vesmírné energie včetně Tachyonové energie jsou energie, které se pohybují rychleji než rychlost světla. Dle teorie je Tachyon přechodným bodem z rychlosti světla na rychlost právě vetší, než je rychlost světla. Tachyon je teoretická subatomární částice pohybující se rychleji než rychlost světla, Tachyon má energii, ale žádnou hmotu. Existence Tachyonu byla popsána fyziky Geraldem Feinbergem a Georgem Sudershanem v roce 1966. Jejich deskripce byla chybějícím pojítkem v teorii, jak získávají energii přístroje pracující na bázi volné energie.

Jeden můj přítel, který je astrofyzik, vyslovil předpoklad, že na jeden kubický centimetr existuje množství volné energie, která odpovídá miliónkrát jednomu miliónu tun urania. Plně čerpat tuto energii  nabízí možnost nesmrtelnosti…. nebo přinejmenším zářivé zdraví.

Dr. Philips Callahan, uznávaný lékař a výzkumník, prokázal existenci této energie za využití listů rostlin napojených na osciloskop. Navštívil mě asi před šesti měsíci v Kalifornii a ukázal mi svůj nový výzkum.

Objevil, že se lněné plátno, jak je zmíněno v Knize Mojžíšově, chová jako anténa Tachyonové energie. Přišel na to, že když se lněné plátno přiloží na ránu nebo lokální oblast bolesti, značně se zvýší léčivý proces. Také používal látku s lněnými semeny jako důmyslnou anténu pro osciloskop.

Krátce po této události jsem narazil na společnost Advanced Tachyon Technologies v Santa Rose, státě Kalifornie, která zvládla technologii, díky níž může mít téměř každý přírodní materiál změněnou molekulární strukturu tak, že se stane anténou pro Tachyonovou energii, která je rychlejší než světlo.

Smysl tohoto průlomového objevu se stane okamžitě zřejmým, když člověk pochopí teorii SOEPů, která je předložena v knize Duchovní výživa a duhová strava nebo v mnohem jednodušší formě v moji poslední knize Vědomé jezení. Ve svém klinickém výzkumu a ve více než 800 klinických testech provedených Tachyonovým zdravotním střediskem v Kalifornii, jsme prokázali, že nastane velmi vysoké procento uzdravení. Mnoho vyléčených případů má co dočinění se svalově-kosterním systémem. Také systémové problémy byly vyléčeny. Jestli má někdo akutní nebo chronickou bolest v určité oblasti, je to vždy projev disorganizovaných SOEPů dané oblasti. Jsou-li přiloženy TachyonizovanéTM buňky na bolestivou oblast, v průběhu 5minut až dvou dnů se vyčerpaná pole znovu nabijí a přeorganizují a bolest pak zmizí. TachyonizovanáTM voda přetváří tělo na Tachyonovou anténu. Orálně přijímaná Tachyonizovaná  voda, stejně jako umístění buněk na akupunkturní body, meridiány nebo jiné body, které zvyšují energii v celém těle, pravidelně posiluje celkovou životní sílu těla. Když se zvýší energie nebo životní síla, SOEPy jsou lépe uspořádany a léčení-mládnutí může začít.

Nedávný nezávislý výzkum Normana McVea, Ph.D., vedoucího výzkumu v Oxygen Research Institute v Mill Halley v Kalifornii, také zjistil, že Tachyonové produkty jsou „neuvěřitelně hodnotnými nástroji pro snižování stresu, meditaci, kreativní vizualizaci, rozšíření vědomí, mládnutí a pro duchovní objevování“. Přišel na to, že denní používání zvyšuje u subjektů všeobecný stupeň vitality.

Tento průlomový objev Tachyonu je ohromně vzrušující, protože nejen že podporuje energetický model výživy, ale je to také velmi mocný nástroj zprostředkovávající sebeléčení a mládnutí. Neexistuje lepší přístup k mládnutí než oživení životního stylu, který obsahuje stejně nebeských i pozemských vlivů. Nicméně používání Tachyonové energie je protisměrem vůči degenerativnímu životnímu stylu, je to jako odčerpávání vody z děravého člunu. Jakékoli nové nástroje, zařízení a speciální výživy světa nebudou nikdy pracovat pro život, který není od základu v harmonii.

Pro člověka, který žije v rovnováze, může poučení o vesmírné síle s těmito Tachyonovými nástroji znamenat novou úroveň zdraví a posvátné harmonie.

V krátkosti, akumulátory Tachyonové energie vtáhnou Tachyon a soustředí ho do oblastí těla, kde jsou SOEPy v neorganizovaném stavu. Pozoruhodným výsledkem je, že se SOEPy těla v určitém místě nebo celém těle nabijí, tím dojde k jejich opětovnému uspořádání.
Výsledek je, jak by se dalo z teorie SOEPů předpokládat, mládnutí a uzdravení.

Gabriel Cousens, M. D. je praktikující holistický lékař a spolu vedoucí seminářů Tree of Life v Patagonii, státě Arizona. Je autorem mnoha knih, Sedminásobný mír, Duchovní výživa a duhová strava a Vědomé jezení. Je také spoluautorem knihy s Davidem Wagnerem, nazvané Tachyonová energie – cesta k úplnému zdraví.

 

Převzato z www.tachyon-partners.com

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode