Věda se zde spojuje s duchovnem

Tachyon mění vše - podle Larryho Johnsona, Synergy Magazine 1993

14.03.2009 19:42

Tachyon je pojmenován podle řeckého slova, které znamená „velice rychlý", a je částicí, která byla navržená nezávisle na sobě Geraldem Feinbergem a Georgem Sudershanem a spolupracovníky. Je to částice, která je schopná vyvinout pouze rychlosti vyšší než rychlost světla.

V roce 1966 popsal Gerald Feinberg existenci nevyužité, neomezené zásoby energie rychlejší než světlo, nazvanou Tachyon. Tento neuvěřitelný soubor informací, který Feinberg prezentoval, byl chybějícím pojítkem ve vysvětlení, přinejmenším v teoretické oblasti, odkud většina „přístrojů na bázi volné energie" vlastně získávala svou energii.

Slovo elektřina popisuje druh energie. Slovo Tachyon popisuje zdroj všech frekvencí.

V létě roku 1931 vzal Tesla svého synovce do Buffala, N. Y., aby začali testovat automobil, do kterého Tesla nainstaloval ten nejpozoruhodnější vynález. Ve věku 70 let a za využití svých vlastních finančních zdrojů, postavil Tesla něco, o čem se dneska domníváme, že byl první známý „přijímač energie" (gravitační energetický konvertor), který v podstatě ovládal (bez)motorové vozidlo. Tím autem byl těžký, velký Pierce Arrow, v té době luxusní automobil. Motor byl odstraněn a nahrazen elektrickým motorem. Pod palubní desku instaloval Tesla svůj přijímač energie. Tesla tvrdil, že konvertor vytvářel dostatek energie k tomu, aby se dal osvětlit celý dům, stejně tak jako řídit auto. Auto bylo testováno týden a bez námahy dosáhlo horní rychlosti 90 mil/hod (145 km/hod).

Předložené údaje ukázaly, že výkon auta Arrow byl přinejmenším rovnocenný benzínovému motoru, a mimo to nebylo použito žádné palivo a produkovány znečišťující látky. Pro stárnoucího Teslu bylo toto auto pouze hobby, které by nebral nikdo vážně. Tesla věděl, že tento pokrok by nebyl akceptovaný o nic víc, než jeho vynález, díky kterému chtěl poskytnout každému obydlí volnou energií bez použití drátů. Spekuluje se o tom, že s největší pravděpodobností byla použita stejná technologie také pro zařízení, které bylo instalováno do Arrow. A tak Tesla, téměř bez výjimky, neprobíral technické úspěchy auta Arrow s ostatními inženýry, teoretickými vědci nebo jinými společnostmi. Zajímavé však je, že jen pár měsíců po tom, co byly Teslovy pokusy dokončeny, přestal se Pierce Arrow navždy vyrábět.

Mnozí věří, že Tesla byl první, kdo doopravdy sestavil přijímač, který využil gravitační pole. Dnes se předpokládá, že gravitační pole je přímým derivátem Tachyonové energie.

Od té doby se objevilo rostoucí množství jedinců čelícím velké převaze a ortodoxní vědě, kteří využívají tuto mimořádnou energii, která je rychlejší než světlo a nazývá se Tachyon.

Dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City v Utahu je jedním z takových nadaných bojovníků. Snaží se jít proti nevzdělané a mamonářské vládě a společnosti orientované na byznys, která potlačuje možnou budoucnost bez ropy a bez nukleární energie. Dr. Muray až do své smrti pokračoval v získávání podpory pro své revoluční zařízení. Dr. Moray byl ohromen prací Tesly a v roce 1930 byl schopen vytvořit konvertor o váze 27 kg, který generoval 50 kilowatů. Dr. Moray našel řešení naší stále rostoucí potřeby paliv. Tyto malé konvertory mohly vyprodukovat elektřinu bez znečištění nebo elektrického přívodu. Daly by se použít k provozu téměř čehokoli. Dr. Moray podal 13. července 1931 žádost na Patentový úřad v USA s tím, že, stejně jako Tesla, mohl úspěšně využít Tachyonové pole, které všechno prostupuje, a pak ho přeměnit na stabilní elektrickou energii. Problém byl v tom, že Dr. Moray nemohl dokázat, odkud pochází energetický zdroj a ve své neskonalé moudrosti zamítl Patentový úřad USA Morayho přístroj ne proto, že nefungoval (on fungoval), ale proto že nemohl prokázat viditelný zdroj energie.


Osud Dr. Morayho je jako z komiksu. Uštvali ho všichni, kdo mohli z jeho vynálezu těžit a kteří tento vynález pohřbili, včetně vládních agentů. Druhého března 1940 byl Dr. Moray ve své laboratoři postřelen. Od té doby s sebou vždycky nosil zbraň. V autě měl neprůstřelná okýnka, a i přesto útoky neustaly. Až do jeho smrti roku 1974 vyučoval a přednášel malým skupinám zájemců. S technickými problémy, které nemohly být vyřešeny, se potýkáme dodnes. Po smrti Dr. Moraye převzal jeho syn otěže tam, kde otec skončil a pokoušel se získat finance a odpovědi na otázku, jak toto zařízení funguje.

Den, kdy bude věda schopna dokázat energetické pole Tachyonu, příjde. V tento den bude svět oslavovat.

Dnes jsme k tomuto dni blíž než kdykoli předtím. Ale nyní ještě trochu historie.

Zájem o gravitační energii (Tachyon) se svedl na celém světě. Ve 20. a 30. letech se zaujal tento koncept fyziky jako je Levetzow, Stanyukowiz nebo Shneiderov.¨

Dr. Nieper rozšířil na gravitační pole energie potenciál jistých teorií, na které shromáždil data za podpory satelitů NASA během let 1967-1971.

V roce 1970 americký fyzik, který se jmenoval Stokes, nazval Nieperovu teorii „krycí teorií". V roce 1972 Stuhlinger, velmi známý fyzik pracující s Wernherem von Braunem v Huntsville v Alabamě, odvodil, že „krycí efekt by mohl být vysvětlen pouze díky vlivu Tachyonového pole, které bylo v roce 1966 popsáno Feinbergrem."

Profesor Shinichi Seike, vedoucí výzkumu gravitace v laboratoři v Japonsku tvrdí, že: „existuje dobrá zpráva, a to, že se Tachyon nepochybně nachází v gravitačním prostoru."

"V kontrastu k několika jiným prohlášením, je jejich existence (Tachyonů) uspokojivě a spolehlivě potvrzena již od roku 1975, zvláště ruskými a australskými výzkumníky. Podle výpočtů japonského vědce, vůdčí osobností v této oblasti: „je koncentrace energie tohoto (Tachyonového) pole několik miliónů joulů na cm3 při přibližném napětí 800 miliónů voltů na jeden centimetr – mimořádně vysoké!" Základní princip je přimět Tachyon a jeho energie k tomu, aby interagoval s jiným fyzickým systémem.

Přesvědčení takových předních vědců, jakými jsou Todeschini v Itálii, Pages ve Francii, Kooy v Holandsku, Wyniatt na Novém Zélandě, Nieper v Německu, je, že tachyonové pole je skutečné, přístupné a extrémně bohaté na energii.

Dnes mnoho vědců souhlasí s tím, že Tachyonová energie existuje, důkazem je několik zařízení, které již nyní existují a je jen otázkou času, dokud tato energie nezmění naše životy.

V raných 60. letech představil francouzský vědec Andre Priore nový aspekt a nové možnosti toho, co by se dalo udělat, kdyby byla Tachyonová energie využita. Priore získal ve Francii patent ze velmi pozoruhodný přístroj. A co tento přístroj dělá? Podle kanadského časopisu "Clean Energy Newsletter" se dá s tímto přístrojem "rytmickým způsobem indukovat magnetická reakce v podrážděných objektech, a to zklidněním přetížených neutrin (zvýšením schopnosti buněk přitahovat Tachyon)." Tento výzkum byl zaměřený na rakovinu a ukázal na nepřátelský postoj ze strany francouzského léčebného společenství, stejně jako od Alexandera Haddowa, prezidenta Britského rakovinného výzkumného ústavu. Když Priore přinesl jeho výzkum do USA v naději pomoci lidstvu, setkal se z negatismem.

V polovině 80. let 20. stol. se tomuto zařízení konečně začalo dostávat solidní francouzské podpory jak z vědeckého světa, tak ze světa technologie. Zajímavosti je, že americká nearmádní vědecká komunita stále pokračuje v odporu. Zmar testů na sebe převzal jeden dobře známý výzkumník rakoviny.

I přesto vidíme, že „éra Tachyonu" odstartovala a jeho použití otřese naši mysli. Přirozené uzdravování pomocí Tachyonové energie a Tachyonový konvertor produkující volnou energii není jen vzdálenou hudbou budoucnosti, ale je naši budoucnosti.

Věda také spojila s Tachyonem určitou kvalitu, která je navýsost zajímavá. Nazývá se negativní entropie nebo negentropie. Zdá se, že negativní entropie vytváří pořádek z chaosu. Čím více pozitivní entropie se v organizmu nachází, tím více je přítomno nepořádku, objeví se nemoc čili chaos. To, zdá se, vysvětluje, proč Priorův přístroj tak dobře fungoval. Ukazuje se, že tento přístroj vytvářel pořádek v systému, kde byl předtím chaos. Tímto přístrojem byli léčení pacienti s rakovinou (rakovinné buňky jsou velmi chaotické a s nízkou vibrací) a vyšlo najevo, že přístroj přivedl přirozené schopnosti těla v boji proti rakovině k takové aktivitě, že rakovina zmizela.

Počátkem roku 1982 byl v "Raum & Ziet" publikován článek zkoumající význam „Tachyonového" pole. V té době se soustředili na možnost využití volné energie.

Pak v díle 4 z roku 1991 v "Raum & Ziet" Dr. Morton Walker, DPM napsal článek o rozvoji společnosti, která uspěla v reorganizování určitých materiálů. Jako vedení, kterým prochází Tachyonové energie, bylo použito především sklo, voda a textil. Článek rozvířil vlny představivosti. Dr. Walker spojil životní energii, pranu, čchi, ki, qi s Tachyonovou energií a tvrdil, že jde o jedno a to samé a že tato energie způsobuje pokles entropie u těch, kteří tyto produkty používají. Dr. Walker popsal několik komerčních produktů, které jsou v USA dostupné pro privátní použití. Všechny tyto produkty byly vyvinuty neidentifikovatelnou společností a nejmenovaným japonským vědcem. I tak dostupnost držet v rukách anténu Tachyonové energie byla sama o sobě darem z nebes.

V následujícím článku publikovaném v díle 3, číslo 2 z roku 1992 v "Raum & Zeit", poskytl Dr. Walker ještě více povzbudivé zprávy týkající se jistých sportovců, kteří, nanejvýš působivě, zvýšili svůj výkon za použití těchto malých antén tachyonové energie.

Dr. William H. Philpott M.D. velmi zajímavě popisuje, že všechny naše zdravé buňky mají magnetický náboj, který přitahuje a přeměňuje Tachyonovou energii na biologickou energii ve formě, která je pak využitelná elektrony. Navíc Dr. Philpott oznámil, že když se buňka nachází ve stavu otoku, zánětu nebo má poruchu v sodíko-draslíkové výměně, buňky zkratují a následně nejsou schopné přeměnit energii z volného prostoru (TACHYON) na biologicky využitelnou energii.

Zdá se, že toto koresponduje s filozofií negativní entropie ve spojení s Tachyonovou energií.

Ve skutečnosti nezdravá buňka nemá přístup k Tachyonové energii nebo nemůže Tachyonovou energii přeměnit na využitelnou biologickou energii, což pak vysvětluje, proč se nemůže zotavovat sama od sebe. V roce 1990 americká společnost Advanced Tachyon Technologies oznámila, že má zdokonalený revoluční proces, díky kterému je možno restrukturalizovat přírodní materiály na submolekulární úrovni a tím je přeměnit na trvalou Tachyonovou anténu.

Smysl to dává jedině tehdy, kdyby člověk mohl působit dostatečně velkým zdrojem koncentrovaných Tachyonů, nechat je proudit nemocnými buňkami a kdyby negativní entropie znovu nastolila pořádek a buňky by se pak rychle vrátily zpět do vyrovnaného stavu.

„Je to největší objev, který byl kdy udělán!" – Carla Bowes, N.D.

Neprozradili mi, jak ten proces probíhá, ale sdělili mi, že proces Tachyonizace (jejich výraz pro proces trvalé restrukturalizace) prokázal, že není pouze frekvencí, avšak podle Davida Wagnera, je zdrojem všech frekvencí. Celý proces trvá 14 dní a tento proces je 100% trvalý a patentovatelný.

V květnu 1991 se rozběhl rozsáhlý výzkum za přispění veřejnosti týkající se používání Tachyonových antén. Tachyonové centrum zdraví (holistické centrum zdraví) umístěné v okresu Sonoma v Kalifornii začalo studovat účinky Tachyonové energie. Výzkumy byly prováděny s jedinci, kteří trpěli velkou řadou fyzických obtíží. Bylo administrováno 1,400 terapií s ohromujícími výsledky. Většina z klientů hlásila okamžité zlepšení. Dnes se centrum nachází na dvou místech a přijímá nové klienty. Ale opravdu vzrušující je, že bylo vyškoleno více než 1,000 praktiků v pokročilém užívání Tachyonizovaných materiálů.

Tak mi byla rychle zodpovězena i poslední zbývající otázka: Jak efektivní jsou Tachyonizované materiály v pomoci těm, kteří to potřebují?

Z význačného seznamu nezávislých výzkumníků, praktiků a vědců, kteří se podíleli na testování „Tachyonizovaných" materiálů sahajících až do asi 40 států, vyvstává pochopení toho, že: „Budoucnost je již tady. Jmenuje se Tachyon."

Christina Cummings M.D. řekla světu na VPN zprávách, národní televizní stanici: „Tachyonová energie na mě působí, možná bude působit i na vás!" 

"Tento objev Tachyonu je ohromně vzrušující, protože nejen že podporuje energetický model výživy, ale je to také velmi silný nástroj sebeléčení a mládnutí," napsal proslulý autor knih „Duchovní výživa", „Sedminásobný mír" a „Vědomé jezení" Gabriel Cousens, M.D. Vypadá to, že odborníci souhlasí. Budoucnost je tady, a nazývají ji Tachyon!

Jestli je Tachyonová energie vším tím, čím je vychvalována, pak v blízké budoucnosti budeme všichni zdravější, šťastnější a s vyšší kvalitou života. Možná pak bude svět pro děti našich dětí o něco lepší.

Zapamatujte si:
Náš svět existuje ve stavu chaosu. Nemoci se vymykají kontrole, užívání léků nekontrolovatelně bují, znečištění zanáší potoky, řeky, moře i vzduch, který dýcháme. Tato energie, nazvaná Tachyon, je tím, o čem si mnoho vědců světa myslí, že je energetický zdroj veškeré energie. Energie, o které víme, že existuje. Existuje pravidlo toho, aby nikdo na světě nemařil celosvětovou distribuci Tachyonu. Modlím se celým svým srdcem za to, aby každá živá bytost nalezla rovnováhu a řád, který vychází z Tachyonu. Věřím, že můžeme změnit svět.

Tachyon je teoretická subatomární částice cestující rychleji než rychlost světla.

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode