Věda se zde spojuje s duchovnem

O Tachyonové energii

10.03.2009 23:06

Všechny věci a bytosti se skládají z částic - molekul, atomů, elektronů atd. Tyto kmitají a vytvářejí energii o určitých frekvencích. I naše tělo se skládá z miliard částic, které kmitají různými frekvencemi. Kmitají-li všechny frekvence správně a ve vzájemné harmonii, naše tělo je zdravé. Nastane-li nemoc, projeví se disharmonií frekvence určité části těla.

Pro uzdravení musí jakýkoli terapeut (lékař, léčitel) splnit tři podmínky:

1. Najít přesně konkrétní frekvenci, která je v disharmonii (stanovit správnou diagnózu).

2. Najít frekvenční materiál (pilulku, injekci, mast, či jakoukoli jinou terapii) , který uvede tuto konkrétní frekvenci zpět do harmonie. Většina léčebných materiálů zahrnuje široké spektrum frekvencí, které je nad rámec konkrétní frekvence v těle, kterou má dotyčný přípravek vyvést z disharmonie do harmonie. Díky tomu vznikají po aplikaci léku různé vedlejší účinky.

3. Stanovit přesnou dobu působení frekvenčního materiálu (léku, či terapie).
Z jakého důvodu? Má-li nemocná část těla nedostatek energie, její stav můžeme označit jako extrémní polarita mínus. Nasadíme-li správný frekvenční materiál (lék, terapii) dochází k posunu energie směrem k opačné polaritě. K uzdravení dojde, zastaví-li se tento proces energetického vyrovnání přesně ve středu v bodě 0, tedy v bodě 100% harmonie. To znamená, že je potřeba přesně zvolit dávkování a délku užívání léku, aby došlo k úspěšnému uzdravení. Odhadne-li terapeut užívání léku, či terapie špatně, může jej lék, který byl v jednu chvíli prospěšný a vyvedl organizmus ze záporné polarity, přivést do polarity opačné. Mnohé tzv. léčení tedy energeticky přesouvá organizmus z jedné extrémní polarity do druhé a naopak. Tak to může probíhat několik let a dotyčný se jen diví, že se jeho stav nejen nelepší, ale zhoršuje. Uzdravení nastane pouze ve středu, v bodě 0 v bodě 100% harmonie.

Všechny tyto tři podmínky nutné k vyléčení jakékoli potíže v sobě zahrnuje tachyonová energie, která má informace ke všem existujícím frekvencím. Má vlastní inteligenci a přesně ví, jakou informaci k frekvenci má tělu dodat a v kterém okamžiku má přestat působit. Nelze tedy organizmu ublížit, způsobit vedlejší účinky, případně ho předávkovat.

Jak funguje tachyonová energie?

Je to všudypřítomná energie rychlejší než světlo, která nemá žádnou frekvenci, má informace ke všem frekvencím, nepodléhá gravitaci a má vlastní inteligenci. Tato energie má tvar vyjádřený časticemi, které vědci v 60. letech minulého století nazvali TACHYONY.

Všechny věci a bytosti se skládají z částic- molekul, atomů, elektronů atd. Tyto částice kmitají po určitých drahách a vytvářejí silová energoinformační pole. Tato pole vědci nazvali Subtilní Organizující Energetická Pole, zkráceně SOEP. SOEP jsou zodpovědná za vznik, vývoj a udržení všech tvarů na planetě, mají vlastní inteligenci a existují těsně pod rychlostí světla.

Zjednodušeně řečeno SOEP rovná se aura, v ní se nachází mentální a emocionální tělo, kde se v důsledku negativních myšlenek a emocí, které přetrvávají v naší mysli dlouhou dobu vytvářejí poruchy na jemněhmotných tělech orgánů, které sestupují až do našeho fyzického těla, které vidíme a můžeme si na něho šáhnout. To způsobí nemoc na našem fyzickém orgánu. Změníme-li naše myšlenky a emoce na pozitivní dojde v jemnohmotném těle k uzdravení a spouští se samoléčebný proces, který prostupuje až do fyzického těla. Tachyonová energie dokáže uzdravit jemnohmotné tělo nemocného orgánu a spustit samoléčivý proces, který uzdraví naše fyzické tělo.

Fungování tachyonové energie podrobněji

obr 1

Všechny bytosti mají kromě fyzických těl i jemnohmotná energetická těla (SOEP), tato vytvářejí tzv. auru. Pro zjednodušení se podívejme pouze na ta základní. Nejjemněhmotnějším obalem naší duše je tzv. kauzální tělo. Zhuštěním energie vzniká astrální tělo, které může být rozděleno na mentální tělo (naše myšlenky) a emocionální tělo (naše emoce). Dalším zhuštěním energie vzniká éterické tělo a nakonec fyzické tělo. Tedy to, kde asi nejvíce pociťujeme naše zdravotní problémy. Energie proudí směrem z kauzálního těla do těla fyzického. Je li vše v pořádku, náš organizmus je zdráv. Dopustíme-li však vznik negativních myšlenek a emocí, vznikají na mentálním a emocionálním těle frekvenční disharmonie. Disharmonie způsobuje energetické trhliny v SOEPu příslušného orgánu, a není-li problém v rovině myšlenek a emocí včas řešen, zhmotňuje se přes éterické tělo až do těla fyzického. Na fyzické úrovni pak zažíváme onemocnění daného orgánu.

obr 2

SOEP postiženého orgánu (např. srdce) přesně ví, která frekvence je v disharmonii. Použijeme-li TachyonizovanýTM materiál (trvalá anténa tachyonové energie), SOEP se spojí s informací o optimálním stavu k dané frekvenci a na mentální a emocionální úrovni dochází k harmonizaci. To spouští samoléčebný proces, který postupuje přes éterické tělo až do fyzického těla a nastává uzdravení. Z pohledu celostní medicíny je dokonalé léčení takové, které harmonizuje příčiny nemocí a důsledky (viditelné, citelné symptomy nemoci) se odstraní následkem této harmonie automaticky. Tachyonová energie působí i na naše spirituální tělo, tím zvedá naše vědomí a umožňuje nám lépe vnímat co nám tělo nemocí říká - jaké negativní myšlenky a emoce, způsobují naše zdravotní problémy.

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode