Věda se zde spojuje s duchovnem

Modrozelená tachyonová potrava pro mozek

12.03.2009 21:05

Přirozený proces vývoje produktů se chystá změnit svět! Je to vývoj Tachyonizovaných™ organových specifik. Tento průlom otevírá dveře užití Tachyonové energie pro hojení, jako nikdy předtím. Tachyonizovali jsme určité byliny, vitamíny a minerály, které byly osvědčeny k tomu, že mají přímy vliv na určité orgány nebo systémy. Tyto Tachyonizované™ biologické živiny mohou přímo ovlivňovat určitý orgán nebo systém s omlazujícími a vyvažujícími účinky Tachyonové energie. Jedním takovým produktem je Tachyonizovaná™ Modrozelená řasa z jezera Klamath. Toto je výsledek několikaletého výzkumu. Díky spolupráci Gabriela Cousense a Davida Wagnera máme Tachyonizovanou™ Modrozelenou řasu k dispozici!

Dr. Cousens testoval nezávisle Tachyonizované™ produkty od roku 1990. Z jeho výzkumného pohledu, jako odborníka v medicíně a výživě, pomohl vyvinout mnoho aktuálních produktů společnosti Advanced Tachyon Technologies. Dr. Cousens prováděl výzkum řas z jezera Klamath již od roku 1982. Ve zprávě uvedené níže jsou výsledky jeho výzkumu.

Řasy z jezera Klamath (technický název je Aphanizomenon flos-aquae AFA) jsou úžasné a já je nazývám KLA. Mají mnoho základních vlastností, podporujících zdraví, včetně schopnosti pomoci zvýšit duševní a fyzickou energii. Jsou také velmi užitečné při detoxikaci. Řasy byly prokázány pro podporu imunitního systému a zastavení nachlazení a chřipky při užívání u prvních příznaků onemocnění. Z pohledu jednoho zvířecího výzkumu nás mohou také chránit před zářením. V jedné studii bylo zjištěno, že ovlivnění zářením bylo 100x nižší než u Spiruliny. Zdá se, že mají také hojivé účinky pro kůži – rány, oděrky a dokonce i akné. Victor Kolman, původní badatel, který proslavil KLA mě osobně kontaktoval ohledně jeho výzkumu malomocenství, který provedl v Indii. Použití KLA pro malomocenství bylo vysoce efektivní při vnitřní i vnější aplikaci. KLA má spoutu fascinujících vlastností, ale ta nejvýznamější vlastnost je pozitivní účinek na mysl – mozek – nervovou soustavu.

Tyto řasy jsou jedny z mála, které se sklízejí v jejich přírodním stavu. Navštívil jsem jezero Klamath několikrát a bylo to úžasné. Je to jedno z mála alkalických jezer na planetě. Řasy sklizené ze severní a západní části jezera jsou prakticky původní. Jezero má velmi vysokou minerální koncetraci díky sopečnému popelu, který se tam dostal před 7000 lety. Voda obsahuje 60x více živin potřebných k dosažení plného potenciálu. KLA jsou sklízeny přímo z jezera, kde rostou přirozeně na povrchu až do hlouky 10cm.

KLA mě fascinovaly od roku 1982. Modrozelené řasy jsou na planetě kolem 3,5 bilionů let. Je to prvotní potrava s nejvyšší energetickou hodnotou, nejvyšší hodnotou živin a zároveň spotřebují nejnižší množství zásob na planetě. Řasy na celé planetě dodávají 90% kyslíků a potenciálně 80% potravy. Další výhodou modrozelených řas je pozice na spodní části potravinového řetězce. Ten, kdo konzumuje jídlo, které se nachází v hornější části potravinového řetězce, zárověň přijímá vyšší koncentraci herbicidů, pesticidů a radioaktivity. Například masová potrava obsahuje 14x více herbicidů a pesticidů než ovoce a zelenina.

Modrozelené řasy jsou důležité životní síly na planetě. Řasy byly první rostliny, které využily sluneční světlo pro fotosyntézu a vytvořily tak jejich vlastní jídlo z životního prostředí. V posledních třech bilionech let řasy přeměnily planetu do životně podpůrného systému – mnohobuněčných organismů.

Gram po gramu, je KLA jedna z nejvýživnějších potravin na planetě. Lidé si KLA často pletou se spirulinou. Všeobecně vzato jsou živinové profily KLA a spiruliny téměř stejné. Obě obsahují velký obsah živin. Spirulina nicméně obsahuje více GLA, Phycotenesu, proteinu a betakarotenu. Obě mají prekurzory neuropeptidů, ale KLA má vyšší celkovou koncentraci prekurzorů neuropeptidů. (prekurzor – částice, ze které vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt, neuropeptidy – vnitřní hormony, ovlivňující nervovou soustavu).Toto může být také důvod proč má KLA daleko více pozitivních léčebných účinků u lidí s duševním nesouladem než Spirulina.

KLA obsahuje 7x více B12 na gram než Spirulina. Množství účinné B12 v jednom gramu KLA se rovná denní dávce B12 potřebné pro člověka. Spirulina je druhým nejkoncentrovanějším vegetariánským zdrojem B12 na planetě a obsahuje ji o 250% více než stejné množství játry a 14x více než jaká je denní dávka B12 potřebná ve 100g. Žádný vegetarián se už nemusí obávat nedostatku B12 v jeho stravě, pokud užívá KLA.

Skutečná hodnota KLA není ve vysoké koncentraci živin nebo neuropeptidů prekurzorů, ale v jejích úžasných účincích na mysl – mozek – nervový systém a hlavně také na její schopnosti zvýšit hypofýzu, šišinku a hypotalamickou funkci. KLA je elixírem pro mozkový – myšlenkový komplex. Podle mých klinických zkušeností, při elektro-diagnostickém testování a výzkumu ušní akupunktury u jiného lékaře bylo zjištěno, že KLA výslovně zvyšuje funkci hypotalamu, šišinky a hypofýzy. Tyto hlavní mozkové žlázy jsou přidruženy s vyššími subtilními duchovními centry. KLA je jediný vegetariánský potravinový zdroj, který jsem našel pro zlepšení funkce hypotalamu. To je důležité, protože mnoho subtilních endokrinních nerovnováh je spojeno se selháním hypotalamu. Je velmi težké upravit funkci nadledvinek, štítné žlázy, slinivky a dalších endokrinních nerovnovách bez toho, abychom vyrovnali funkci hypotalamu. S ohledem na to představuje KLA výhodu pro vegetariány.

Poprvé jsem se setkal s KLA v roce 1982 po mém návratu z Indie, kde jsem denné užíval Spirulinu. KLA jsem užil těsně před celonočním, tančícím duchovním zpěvem. Byl jsem ohromený, jak snadno jsem se mohl soustředit, moje mysl byla jasná a já jsem se cítil blaženě celou noc. Já jsem patřil mezi dvě osoby ze stovek, které byly schopny tancovat celou noc. Jako badatel jsem byl fascinovaný pontenciálem vědeckého pozorování. KLA mohla být elixírem pro vědomí, který jsem hledal!

Lidé, kteří v průběhu let užívali KLA oznámili celkové zvýšení jejich mentální bdělosti, duševní mentální síly, došlo ke zlepšení krátkodobé nebo dlouhodobé paměti, zvýšení schopnosti řešit problémy, zvýšení tvořivosti, snění a vizualizačních možností a celkového zvýšení pocitu zdravé bytosti. Mnozí meditující cítí, že KLA pomáhá zvýšit mozkovou synchronizaci a pomáhá tak snadno se přesunout do stavu meditace (rozjímání).

Zkušenosti z moji vlastní praxe ukazují, že KLA má extrémně vysoký účinek na Subtilní organizující energetické pole, které regeneruje mysl, tělo a imunitní sílu. Podle moji teorie v knize Duchovní výživa a duhová strava jsou Subtilní organizující energetická pole (SOEPy) energetickými šablonami, které jsou maticí, podle níž se naše fyzická a jemná těla formují. Když jsou tyto SOEPy vysoce uspořádány dochází k negativnímu entropickému účinku. Když malé množství energie proudí do mysli – mozku, tyto SOEPy se stávají nestrukturovanými a entropie se uskuteční. Entropie vede ke stárnutí a rozhození DNA/RNA funkce, snížení buněčných funkcí a uspořádání a snížení mozkových funkcí. KLA je jednou z nejlepších potravin pro dobíjení mozkových SOEPů a to zvyšuje myšlenkové – mozkové funkce o 70-80% u lidí, kteří ji užívají. Když dojde ke zvýšení a posílení myšlenkové – mozkové funkce, celá nervová soustava začne pracovat lépe a člověk může pociťovat tuto vylepšenou energii a zdraví ve všech buňkách, organových systémech, ve skutečnosti v celém těle.

Tím, že dojde ke zvýšení SOEPů, má KLA hojivé účinky na myšlenkový – mozkový komplex. V praxi jsem viděl, že to má antidepresivní účinek na velké množství lidí. Ve dvou případech začaly autistické děti mluvit během jednoho měsíce od začátku užívání. Toho jsem si byl vědom už v začátcích moji kariéry s prvními klienty, např. jedna moje klientka byla chronicky deprimována většinu jejího života a její deprese se zlomila už první den terapie s KLA. Tyto jedinečné případy podporovaly moje porozumění toho, že KLA má specifický efekt na mozkové energie a funkce.

Zjistil jsem, že pro deprimované lidi to přináší zvýšení pozitivního duševního stavu. Zdá se, že také pomáhá vyrovnávat krevní cukr. Zjistil jsem, že lidé, kterým emoce kolísají z důvodu hypoglykemie, mají často úžitek z toho, když užívají KLA dohromady s hypoglykemickou dietou. Zpozoroval jsem, že užívání KLA má velké výhody pro ty, kteří hluboce meditují, včetně moji osoby. Zdá se, že se vytvoří určité množství energie, která přináší jasnost mysli a usnadní tak přesun do stavu alfa nebo do dalších stavu rozjímání.

Lidé, kteří pracují s vysokým stresovým vytížením, vyžadují hodně duševní pozornosti, KLA jim pomáhá udržet je více soustředěné a jejich mysl je jasná ikdyž dělají práci přesčas. Ať je to dobré pro myšlenkové – mozkové funkce a všeobecné zvýšení energie, nedoporučuji, aby to lidé používali jako náhradu zdravého života nebo jako náhradu za dostatečný spánek. Na druhé straně pro ty, kteří mají intenzivní rozvrh zkoušek nebo mají konkretní intenzivní víkend, kterého se zůčastňují nebo ho organizují, je to vhodný doplněk nebo výživa pro užívání ve větších dávkávh pro podporu jiných činností. To jim pomůže fungovat na nejvyšší úrovni jejich myšlenkové  - mozkové kapacity.


Jedním z mnoha významných efektů, které KLA má je schopnost zvýšit krátkodobou a dlouhodobou paměť. Ve čtyřicátých a padesátých letech nepředstavitelné množství lidí zažívalo snížení síly jejich paměti. Při užívání KLA prohlásili, že jejich paměť se vrácí zpět do normální funkce.

V současnosti všichni věří, že neexistuje žádna léčba nebo zlepšení stavu pro Alzheimerovou nemoc. Protože jsem byl svědkem zvýšení mozkových funkcí a paměti u svých pacientů, kteří užívali KLA, začal jsem zkoumat jeji účinky na Alzheimerovou nemoc.

Pro můj výzkum, který jsem zveřejnil v deníku “Orthomolecular Medical Society” jsem si vybral dva jednotlivce, kteří byli diagnostikováni s Alzheimerovou nemocí. Byli to lidé, kteří měli jasné zhoršení mentální funkce. Hodnotil jsem jejich stav za období celého jednoho roku. První z nich byla žena, která se o sebe vůbec nedokázala postarat a během šestiměsíčního období u ni nastalo výrazné zlepšení. Jeji paměť se zlepšila a na fyzické úrovni se přesunula ze stavu, kdy se nemohla oblékat do stavu kdy se mohla oblékat, ikdyž měla šaty občas obráceně. Byla schopna chodit po příme čáře a stát téměř vzpřímeně. Mohla mluvit v souvislostech a mohla se soustředit na televizi.

Druhým z nich byl 64 letý právník ze středozápadu, kterému byla diagnostikována Alzheimerova nemoc po řadě neurologických a psychologických testů. Jeho intelektuál a funkčnost paměti se výrazně snížila ještě před zjištěním jeho diagnózy. Nemohl dále vykonávat svoji práci, ani si nepamatoval, co se stalo před 15 minutami. Hodnota jeho IQ byla naměřena na 92, což je hodně pod hranicí průměrného právníka.

Byl zapsaný do seznamu pro užívání Modrozelené řasy jako první. Po jednom měsíci užívání zaznamenala jeho žena snížení degenerativního procesu. Po 12 mesících pozorovala úplné zastavení degenerace. I přesto však nebyl zaznamenán výrazný návrat ztracené paměťové funkce. Pacientova žena byla velmi potěšena výsledkem a citila, že se tak uchoval pevný manželský vztah. Jeho stabilní stav se začal rozrušovat poté, kdy jeho žena objevila, že spirulina je levnější než KLA a začala mu ji podávat namísto KLA. Jakmile vysadil KLA jeho stav se začal velmi zhoršovat. Degenerace se spomalila, jakmile začal znovu užívat KLA. Tento malý neplánovaný experiment ukázal rozdíl působení KLA a spiruliny!

Tyto dva přílady neprokazují, že KLA vyléčí Alzheimerovou nemoc, ale umožňuje dočasné zastavení průběhu onemocnění a dokonce i částečné otočení choroby jiným směrem. Musel bych mít kompletní výzkum k tomu, aby mohly být prokázany definitivní sdělení účinků na Alzheimerovou nemoc. Ještě žádná taková studie nebyla dokončena.

Mimo teorie, že KLA dodává energii SOEPům předpokládám, že to může aktivovat neuronové synaptické spojení. Tento účinek může zvýšit všechny mozkové funkce a může se projevit silnější při situacích, kde jsou mozkové – myšlenkové funkce podrobené zkouškami (komromitované).

Toto je jedná vzrušující klinická zkušenost, výzkum  a teorie, která podporuje moji víru, jak jsem popsal v knize Duchovní výživa a duhová strava, že "Modrozelená řasa obsahuje specifické účinky pro zvětšeni mysli a paměti Subtilních organizujících energetických polí." A to jak se zdá zejména povzbuzuje mysl a mozkové funkce." V této chvíli velmi rád doporučuji tuto výživu klientům, kteří se zajímají o jasnost mysli pro meditaci, pro velmi vytíženou práci v kanceláři, pro léčení spomaleného duševního stavu, pro zlepšení paměti a pro zastavení nebo otočení onemocnění Alzheimerovy nemoci. Jsem velmi nadšený z užívání KLA a v průběhu dalších let očekávám získání nových podpůrných zkušeností s klienty, kteří budou těžit z KLA.

Mnoho zajímavých informaci ohledně účinků KLA na mysl – mozkové funkce bylo získáno při studii na školní mládež v Nanaime, státě Nikaragua. Děti užívaly řasu ve studijních skupinách a zažívaly významné změny v jejich nutričním a duševním stavu.

V začátku, mělo 72% dětí vynikající nebo dobrou školní docházku (0-3 absence za měsíc), což se zlepšilo na 93% v průběhu 6 měsíců. Procento dětí s neuspokojivou školní docházkou (4 nebo více absencí za měsíc) kleslo z 28% na 7%.

Došlo i ke změně chování u dětí, které užívaly řasu. Pro příklad 48% dětí v testovací skupině zpočátku ukázalo hyperaktivní chování a 43% dětí se nezúčastnilo vyučování. Tato procenta se snížila na 13% v obou případech na konci 6 měsíce. V závěru ročníku, koncem června bylo 52% testované skupiny ohodnoceno jako neuspokojivý (bodové známkové hodnocení od 0 do 69). Po 6 měsících se počet dětí s neuspokojivým výsledkem snížil na pouhých 20%. Když se na to podíváme z opačného pohledu na začátku studia 48% dětí z testované skupiny mělo dobrý nebo vynikající prospěch a na konci 6 měsíce se toto zvýšilo na 80%.

Důsledkem toho si položme další otázku. Předchozí výzkum ukázal zlepšení v nutričním stavu, kdy se zlepšuje celkové zdraví a také akademincký výkon. Zajímavé je, že jeden gram KLA užívaný denně představuje přibližně 0.005% normální předepsané stravy. Je těžké uvěřit, že zvýšení nutričního obsahu předepsané stravy o 0.005% by mohlo mít takový dramatický vliv na nutriční stav a akademický výkon těchto dětí. Vyslovil jsem hypotézu, že toto dramatické zlepšení v nutričním stavu a v akademickém výkonu může mít větší vliv s energii prana nebo s energii pro myšlenkový  - mozkový komplex se zvýšením nutričního obsahu, způsobeného KLA o 0.005%. Například nedostatek bílkovin je jedním s nejběžnějších příčin podvýživy. Jeden gram KLA by dodal pouze něco nad jednu polovinu jednoho gramu proteinu dětem, jejichž celková potřeba je mezi 20-40g. Toto představuje jednu čtyřicetinu k jedné osmdesátině nutriční potřeby.

Moje hypotéza je, že KLA dodává energii prana pro myšlenkovou – mozkovou aktivaci, což zvyšuje schopnost celého systému fungovat a myslet a také asimilovat skonzumované živiny. Ikdyž je KLA optimálním lidským profilem pro aminokyseliny, 1% až 2% zvýšení přísunu proteinů by nevytvořilo tak dramatické a pozitivní výsledky, kdyby to působilo jen fyzicky a to dodáním neuropeptidů pro zvýšení myšlenkové – mozkové funkce.

Tato data, interpretovaná tímto způsobem ukazují, že KLA má hlavní účinek na myšlenkový – mozkový komplex a dobíjí tak mozkové SOEPy: jakýsi elixír nebo tonik pro mozek - mysl.

Z vědeckých zkušeností můžeme říct, že KLA dodává významnou povznášející energii mozku - mysli. Toto je výhoda pro každého, kdo chce zvýšit tvořivost, schopnost myslet jasně, zlepšit paměť, udržovat vysoké hodnoty koncentrace a soustředění pro delší časový úsek a zlepšit jejich schopnost meditovat.

KLA je neobyčejně výborná potrava. David Wagner ze společnosti Advanced Tachyon Technologies International a já jsme se rozhodli vzít užití KLA na vyšší funkční úroveň. Rozhodli jsme se ji Tachyonizovat™. Při Tachyonizačním procesu je produkt umístěn na určitou dobu do zvláštní komory. Tento nástroj Tachyonizace byl vynalezen Davidem Wagnerem a je úspěšně používán k Tachyonizování produktů víc něž 17 let. Tento proces mění biologický materiál KLA na sub-molekulární úrovni tak, že se KLA stává anténou, což je vodič Tachyonové energie.

Tachyonová energie je všesměrová energie a pohybuje se rychleji než světlo. To pochází z Pole nulového bodu neboli skutečného energetického stavu předtím, než to kondenzuje dolů k rychlosti světla. Tachyonová energie je předvibrační energie, ale nese všechny vibrace. Jeho přímý účinek obrací proces stárnutí tím, že dobíjí Subtilní organizující energetická pole (SOEPy). Tyto SOEPy jsou předpokladem pro všechny úrovně struktůr v lidském těle, od jemných až po buňkové a orgánové úrovně. Čím organizovanější je buňka nebo orgán, tím zdravěji funguje, tím mladší se stává energeticky a fyzicky.

To co jsme objevili je, že když Tachyonizovaná živina aktivuje nebo je ve větší koncentraci v konkrétní žláze nebo orgánu, tak v podstatě přeměňuje orgán na Tachyonovou anténu, která k sobě přitahuje Tachyonovou energii. Specificky jsme Tachyonizováním KLA vytvořili situaci, která dovoluje hypotalamu, podvěsku mozkovému a mozkové šišince stát se Tachyonovou anténou. Toto velmi zyvšuje a omlazuje funkci těchto vyšších center, přináší větší zdraví a omlazení celému mozku a tělesných funkcí.

Náš klinický výzkum s Tachyonizovanými biologickými živinami ukazuje, že člověk potřebuje poloviční množství Tachyonizované™ KLA (TKLA), aby dosáhl stejný účinek jako vyšší množství KLA, která nebyla Tachyonizována. Skutečná hodnota Tachyonizované™ KLA je neměřitelná, avšak ve světě, který se točí kolem energie peněz je dobré vidět, že získáte více z Tachyonizované™ KLA za cenu, která je nižší při jedné dávce než KLA, která nebyla Tachyonizována.

 

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode