Věda se zde spojuje s duchovnem

Krystaly, drahé kameny a jejich léčivé působení

11.03.2009 19:31

Podle staroindických véd jsou krystaly minerálů kondenzátory kosmické a přírodní energie. Nejmenší částice krystalů ve své atomární struktuře působí jako tvarové zářiče, nebo též transformátory či ladičky energií. Krystaly vydávají a převádí zářivou energii do nemocné tkáně. V kladném případě, je-li vybrán správný kámen a vibrace minerálů jsou přesně naladěné na energetickou poruchu, se vibrací minerálů v nemocné tkáni obnoví energetické pole poškozené tkáně a tím nastává její léčení. Je-li vybrán nevhodný kámen, jeho vibrace mohou nemocnou tkáň ve výjimečných případech i zeslabit.

 Nejen rostliny a živočichové, ale i kameny jsou živými bytostmi, i když jejich životní projevy jsou námi navenek nezachytitelné. Těmito životními projevy jsou vibrace. Zejména v drahých kamenech, drahých krásou a ušlechtilostí, se v nejvyšší míře koncentruje energie. Každý z těchto kamenů nám nezištně poskytne určitý podíl svého vlnění - své energie. Kameny energii nejen vyzařují a transformují, ale také jako rostliny a živočichové reagují na naše pocity, náladu a myšlenky. Dobrým vztahem k nim, láskou a pohlazením, vlídným slovem, posílíme jejich schopnosti, které pak zpětně podpoří naše zdraví. Není od věci též kámen nejprve o jeho energii požádat a následovně mu za ni poděkovat. Nezapomeňte též, že kámen musí být očištěn před svým použitím (a to nejen v případě, že ho používal před námi někdo jiný, ale také byl-li nově zakoupen nebo nalezen). Většina z nich se s úspěchem užívají k léčení a prevenci nemocí a stáří; přináší štěstí a dávají sílu.

Působnost ve třech rovinách

U drahých kamenů můžeme sledovat jejich působení hned v několika rovinách, jenž bychom mohli zhruba rozdělit na tři oblasti: fyzická, duševní a duchovní. Fyzickou, vitální úroveň obsáhnou většinou všechny kameny, lze ji chápat jako úroveň nejnižší. Na druhé straně síla tohoto obsáhnutí a působení bývá značně rozdílná: vedle kamenů, které působí hlavně ve fyzické rovině a do psychické zasahují spíše okrajově, se vyskytnou kameny s intenzivní působností na psychickou složku, ovšem s již zanedbatelnou působností na fyzickou úroveň. Zásah do nejvýše postavené složky duchovní můžeme sledovat většinou jen u tzv. hlavních kamenů každé z devíti tříd, nebo u pár dalších druhů drahokamů, kde je ovšem podmínkou jejich dobrá kvalita (bez znečištění, správná barva, velikost a kvalita krystalu atd.). Duševní sféra je pak přístupná většímu množství kamenů, ovšem i zde jsou velké rozdíly v síle a hloubce tohoto působení, jež opět závisí jednak na druhu drahokamu, jednak na jeho kvalitě. Výše uvedené však musí být chápáno jen jako schematické a základní rozlišení působnosti, neboť každý kámen je třeba hodnotit zvlášť jako specifický exemplář. Např. kámen, který bude v hierarchickém žebříčku drahokamů určité signatury stát na nižším stupni bude mít v případě výjimečně dobré kvality lepší působnost do vyšších rovin (duševní, i duchovní) než kámen, který je sice situován na předním místě v dané řadě, leč nebude mít tak dobrou kvalitu a jeho působnost do sféry duchovní i duševní tím bude značně oslabena.

Působnost kamene do jednotlivých složek lidské bytosti tedy záleží na druhu kamene (jeho hierarchickém postavení) stejně tak jako na jeho kvalitě; vedle obecných pravidel musí být každý kámen hodnocen zvlášť jako specifický a neopakovatelný exemplář. U některých kamenů sledujeme jejich speciální působení do jedné ze tří složek a na určitý aspekt - např. silné působení do roviny fyzické, léčí oči. Tzv. hlavní kameny každé řady pak mají univerzální působnost ve všech třech oblastech.

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode