Věda se zde spojuje s duchovnem

Další vysvětlení procesu TachyonizaceTM

09.01.2010 00:29

Frekvenční metody

Abychom pochopili a ocenili principy léčení tachyonem, měli bychom se krátce zabývat léčením prostřednictvím frekvencí v celostní medicíně. Sem patří mj. – orgánová terapie, terapie mag. polí, radionika, biorezonanční terapie, homeopatie, léčení krystaly, drahými kameny a květinami, terapie barvami, zvuková terapie, ale i mnohé další. Patří zde i léčba a potlačování příznaků (nikoliv příčiny!!!) farmaceutiky, kterou používá současná medicína nejvíce. Užívání frekvencí je komplikované, protože je vázáno na individuální vibrace a pravo nebo levotočivé spiny léčivé impulsy. Specifické frekvence mohou, jsou-li správně užity, být velice prospěšné, pokud ovšem víme o jakou frekvenci jde!


Mají ovšem dvě zásadní nevýhody které jsou nevyhnutelné

Účinek energií s určitou frekvencí, které se používají ve frekvenční medicíně, je vždy omezen na rozsah této frekvence. Musíme tedy přesně vědět v jaké frekvenci se poruchy nachází a pak ošetřovat správnou frekvencí!
Mnohé frekvence mohou mít špatný vliv. Proč?
každá frekvence v přebytečné míře je stejně nebezpečná jako nedostatek energie
frekvence není inteligentní, takže terapeut musí rozhodnout o tom, jakou frekvenci bude jak dlouho používat!

Tachyon – zdroj všech frekvencí!

Tachyon ve své nejčistší podobě je dar, revoluční průlom,
který změní svět.

"Jako fyzik vám na základě svých výzkumů atomu mohu říci, že neexistuje žádná hmota jako taková! Veškerá hmota vzniká a existuje jenom díky určité síle, která způsobuje vibrování atomových částic a vytváří nejmenší sluneční systém - atom." Max Planck

"Jako veškerý výtvor, je i člověk součástí celku, který nazýváme Vesmír, a je jen navenek omezován časem a prostorem. Prožívá sám sebe, jako by byl oddělen od ostatních, ale to je pouze určitý druh optické iluze běžného vědomí." Albert Einstein

Tachyon bude hrát důležitou roli při léčení a transformaci našeho vlastního okolí a životního prostředí celé planety.Energie tachyonizovaných™ produktů je vynikajícím obohacením našeho života,pokud si ceníme inteligence,lásky,harmonie a spolupráce a nikoli moci,soutěže a odcizení.Je částí způsobu života,který léčí tělo,duši,ducha a planetu.

Co je tachyon a TachyonizaceTM?

Energie tachyonu je rychlejší než světlo, je přítomná všude ve vesmíru je neomezená a má veškerý potencionál nutný pro vytváření perfektních forem vesmíru. Tachyon zásobuje spirituální, mentální, emocionální a fyzickou rovinu energií a harmonizuje je. Tachyony působí přesně tam, kde je systém, který se dostal z rovnováhy, potřebuje. Tachyony energizují jemnohmotná energetická pole (SOEP) člověka a jejich prostředím působí na biologické životní systémy těla.

Tachyonová energie je energie, která drží pohromadě vesmír a vytváří všechny tvary na naší planetě.

Pojem Tachyon byl zaveden v roce 1966 Geraldem Feinbergem pro částici kosmické energie. Slovo tachyon je odvozeno z řeckého výrazu pro vysokou rychlost, neboť tachyony se pohybují nadsvětelnou rychlostí. V tachyonech jsou obsaženy všechny formy energií, které slouží člověku k začlenění do řádu vesmíru.

Tachyon ve své nejčistší podobě je projev energie, jíž se zabývali někteří z největších vědců naší doby. V procesu TachyonizováníTM jde o to nově strukturovat určité substance na submolekulární úrovni. TachyonizačníTM přístroj Davida Wagnera(vynálezce procesu TachyonizaceTM) otevírá okno do singularity, do jednoty, která existuje mimo všechny frekvence. Toto okno je přechod z našeho "pozorovatelného" světa frekvencí do světa bezfrekvenční energie rychlejší než světlo, světa čistého potenciálu. V tomto bodě singularity se všechno, co se dostává do "prostoru", na submolekulární úrovni mění. Přirozená struktura molekul se mění tak, že se stává trvalou, přirozenou anténou pro bezfrekvenční tachyonovou energii. Tachyonová energie dokáže zvrátit entropii, a tím i dezorganizaci a stárnutí. Jakmile je nějaká substance tachyonizovaná, udržuje tachyon, který jí proudí, už trvale novou molekulovou strukturu. Nástroj sice nevypadá jinak než předtím, ale je teď trvalou anténou pro tachyonovou energii. Jakmile je čtrnáctidenní proces dokončen, jsou tachyonizovanéTM nástroje anténami, které budou sloužit ještě mnoha generacím. Dnes tato technologie doslova nezná hranice možné expanze a svého potenciálu. To v podstatě znamená, že jsme svědky historického průlomu a můžeme teď využít tachyonovou energii k léčení a transformaci našeho vědomí. Tento průlom vytváří předpoklady pro nové paradigma celostního léčení.

Uzdravující působení tachyonové energie

Posílíme-li ve svém životě tachyonovou energii, bezprostředně to přispívá k naší rezonanci s energií nulového bodu, což prospívá našemu tělu, emocím i duchovnímu zdraví. Když mají SOEP dost energie, vede to obecně ke zdraví a mládnutí, protože dokážou zvrátit entropii - chaos v jakémkoli systému včetně lidského těla, což je skutečnou podstatou stárnutí a nemocí. Může-li tachyonová energie volně proudit, máme z nulového bodu(pojem z kvantové fyziky = JEDINÝ ZDROJ VŠEHO) k dispozici nekonečně mnoho energie, abychom udržovali a nově budovali svá SOEP(subtilní organizující energetická pole=jemně hmotná těla) a skrze ně svá těla - tak bez přestání obracíme entropii v opak. Čím více energie SOEP mají, tím lépe jsou organizovány a tím lépe fungují naše fyzikální struktury.

Tachyonové produkty jsou anténami, které mohou převádět energii nulového bodu lidem, ale i ostatním živočichům. V době, kdy na celém světě stále více lidí hledá dokonalejší harmonii s přírodou, zdraví a duchovní osvícení, může tachyonová energie posloužit jako cenný katalyzátor k podpoře globálního
probuzení.

Bifurkační bod
Tak je označován okamžik, kdy se rozhoduje, zda budete zdravější nebo nemocnější.
Je to bod pravdy, kdy se organizmus buď zhroutí (negativní faktory vyvolají nemoc) nebo znovu uzdraví a dosáhnete vyšší úroveň řádu. Tento moment rozhoduje o budoucnosti buňky, orgánu, nebo celého kompletu tělo-duch. Důležitý aspekt celostního léčení je schopnost vydat se v bifurkačním bodě správnou cestou. Energie TachyonizovanéTM materiály nám při tom velice pomáhá. Ošetřujeme-li určitou oblast těla s pomocí TachyonizovanéTM materiály, získáte, jak dokazují vědecké experimenty, užitek ze schopnosti tachyonu zvrátit entropii (stárnutí).
Ať je potřebné jakákoliv frekvence, SOEP je přeměňují v biologickou energií, takže může samo sebe léčit.

Používání TachyonizovanýchTM výrobků
má obyčejně za následek:
-přirozené zbavení se toxinů
-posílení schopností organismu využívat dostupných vitamínů a minerálů
-zvýšení energie pro fyzické aktivity a posiluje vnímání jemných energií
-Také posiluje funkce mozku, krevní oběh a mimořádně zlepšuje sportovní schopnost i regeneraci svalů.

-Když tyto výrobky používali někteří atleti, zaznamenali výrazné snížení únavy, což mělo za následek zlepšení výkonů.

Proces TachyonizaceTM doktora Wagnera je stoprocentně patentovatelný.

Po mnoha úvahách však David Wagner jako jediný vynálezce procesu TachyonizaceTM došel k rozhodnutí, že si celý proces nenechá patentovat. Domnívám se, že ho to uchránilo před nákladnými soudními procesy za porušení patentových práv a že tím pomohl udržet ceny za „antény“ tak nízké, jak je to jen možné. Kromě toho společnost Advanced Tachyon Technologies (kromě kolísající ceny zlata a kurzu dolaru) nikdy nezvyšovala ceny TachyonizovanýchTM výrobků. Protože je proces soukromým tajemstvím, existuje také omezení, která se týkají toho, o čem je možné mluvit a o čem ne. Není možné zcela uspokojit každé přání týkající se naprostého pochopení procesu tachyonizaceTM. Ačkoli vám nemůžeme odhalit, jak TachyonizaceTM funguje, můžeme vám říci, čím není.

TachyonizačníTM proces neprobíhá na základě frekvence, rotace ani přenosu. Nejedná se o vysokofrekvenční indukční technologii. Nevyužívá zvuku, vakua a nemá nic společného s radionickými přístroji nebo s přenosem SE5. TachyonizaceTM nevyužívá posvátné geometrie, aby výrobky plnila nějakou informací, ani nevyžaduje modlitbu nebo meditaci. Tento proces není technologií, jenž by byla založena na fotonech. Nevyužívá žádných krystalů ani orgonových technologií. Nevyužívá magnety. TachyonizačníTM proces nezávisí na tom, kdo tachyonizaciTM provádí, Tachyonová energie nemůže být naplněna informací, není ani negativní, pozitivní nebo neutrální. TachyonizačníTM proces je pro tuto planetu darem. Pomáhá a mění vývoj a zdraví každého, kdo se s ním setkal. TachyonizaceTM vytváří z chaosu řád. Má potenciál k tomu, aby přivedla planetu a její obyvatele zpět ke zdraví, harmonii a jednotě.

Na závěr musím upozornit, že jako vše i tento dar je znehodnocován lidmi, kteří tvrdí, že mají TachyonizovanéTM materiály, avšak není to pravda. Jsou to jen vysokofrekvenční produkty, které mohou i škodit. Všechny informace o TachyonizaciTM, které naleznete zde, na tomto webu se týkají pouze výrobků pocházející výhradně z dílny Davida Wagnera a jím založené firmy Advanced Tachyon Technologies International (ATTI).

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode