Věda se zde spojuje s duchovnem

Co nám lékaři neřeknou - 3. kapitola

08.04.2009 13:54

3. Kapitola

Navzdory krásným řečem porodníků o skvělé lékařské technice, není většina těhotenských vyšetření nic víc než rituální nesmysl. Skutečnost je taková, že každá žena, které byl proveden ultrazvuk v těhotenství, se účastní jednoho z největších experimentů v historií lékařství.

 

Zobrazování ultrazvuků se vyvinulo během druhé světové války za účelem vyhledávání nepřátelských ponorek a v 70. létech začalo být používáno pro lékařskou diagnostiku, aniž by existoval nějaký solidní vědecký výzkum, který by potvrzoval neškodnost takovéhoto vyšetření.

 

Ve skutečnosti některé studie ukazují, že s ultrazvukem se zvětšují vyhlídky na předčasný potrat. Jasné důkazy nás přesvědčují o tom, že pro normální těhotenství nepřináší ultrazvuk žádné dobro. Ale způsobuje vystavení embrya ultrazvuku v nejcitlivějším stadiu vývoje nějaké přetrvávající poškození ? Z nových studií vyplývá, že ultrazvukové zobrazování může být skutečně příčinou drobného poškození mozku a navíc dochází k drobným mikroskopickým změnám ve vyvíjející se nervové tkání.

 

Podle norského výzkumu, uskutečněného Národním centrem pro fetální medicínu v Trondheimu, byla u děti vystavených běžnému ultrazvukování o 30% vyšší pravděpodobnost, že budou leváky, než u dětí, které vyšetření nepodstoupily. Důkazy z Austrálie ukazují, že časté zobrazování zvyšuje podíl novorozenců s malou porodní váhou až o třetinu. Podle kanadského výzkumu způsobuje ultrazvuk též opoždění řeči. Analýza studií in vitro ukazuje, že ultrazvuk vyvolává poškození buněk a změny DNA, přičemž některé změny se přenášejí na následné buněčné generace.

 

Mezinárodní porodnická vzdělávací asociace ICEA trvá na tom, že ultrazvuk má z největší pravděpodobnosti vliv na vývoj (chování a neurologický), krevní buňky, imunitní systém a genetickou výbavu dítěte - tento názor byl potvrzen nedávnými výzkumnými materiály o váze a vývoji ultrazvukovaných dětí.

 

Ukázalo se také, že ultrazvuk ovlivňuje i organismus matky. Britská studie dokazuje, že ultrazvukové vyšetření vaječníků může u matky vyvolat předčasnou ovulaci. Ultrazvuk je též schopen poškodit mateřské erytrocyty (zralé červené krvinky) a zvýšit hladinu choriogonadotropního hormonu (hormon, který pomáhá udržovat těhotenství). Vedle otázky bezpečnosti jsou ještě velké pochybnosti o přesnosti vyšetření. Vyšetření přináší závažné riziko, že naznačí velký problém, který neexistuje, nebo naopak nezachytí opravdovou chorobu. Tak vzniká závažné nebezpečí, že se uměle potratí zcela zdravý plod, nebo naopak se nezachytí závažná choroba.

 

New England Jurnal of Medicine po prošetření sedmi velkých studií neochotně přiznává, že tato forma ultrazvukového vyšetření nemá pro novorozence žádný přínos. Dokonce ani pro děti nedonošené - tam bylo naopak zjištěno, že úroveň falešně pozitivních výsledků, hlásících problém tam, kde ve skutečnosti žádný není, je alarmujících 98,8%, jejichž důsledkem jsou tisíce zbytečných císařských řezů.

 

Bývaly přednosta Jednoty perinatální péče v Oxfordu Lan Chalmers veřejně prohlásil, že velké, řádně provedené studie ukázaly, že úmrtnost u dětí sledovaných pomocí techniky je vyšší než u dětí z kontrolního souborů.

 

Nepravdy o cholesterolu

V 60. létech lékaři poprvé vyslovili hypotézu, že snížením krevního cholesterolu by se mohlo předcházet srdečním infarktům a mozkovým mrtvicím. To vedlo k domněnce, že pokud snížíme cholesterol, ať už pomocí léku nebo omezeným příjmem tuků, mohli bychom zabránit srdečnímu infarktu. A to zase dalo vzniknout celému potravinářskému a medicínskému průmyslu, zaměřenému na vyhledávání vysokých hladin cholesterolu v krvi a jeho snižování pomoci složitě zpracovaných (jak jinak než pomocí stále většího množství chemikálií), na tuk chudých potravin a zakazovaných mnoha zdravých jídel. Od té doby je každý člověk západního světa posedlý tukem a pacienti jsou týráni dlouhodobou farmakologickou léčbou. Přes to všechno nejsme schopni dokázat nějakou příčinnou souvislost mezi cholesterolem a ischemickou (ICHS) srdeční chorobou. Pouze se předpokládá, že obětí srdečního infarktů mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi, o které se zase předpokládá, že způsobuje kornatění tepen. Také se předpokládá, že vysoký příjem cholesterolu v dietě je příčinou vysoké krevní hladiny cholesterolu a že spouští řetěz událostí vedoucích k srdečnímu infarktu.

 

Ve skutečnosti je možné, že snižování cholesterolu je jednou z nejčastějších falešných stop tohoto století. Po třiceti a více letech této "preventivní" medicíny vychází najevo fakta, která dokazují, že ani léky na snížení cholesterolu, ani spousta doporučovaných, vyumělkovaných nízkocholesterových diet nezmohou nic s prevencí srdečních chorob, ale naopak vám mohou zkrátit život. Mnoho režimů doporučovaných medicínou může vlastně patřit mezi viníky ICHS.

 

Nejen, že nebylo dokázáno, že by jakékoli léky snižující cholesterol byly po čase schopné snížit celkovou úmrtnost, ale nejnovější vědecké důkazy dokonce dokládají, že cholesterol není možná ani hlavní příčinou ICHS. Neuvěřitelné je, že většina kardiaků má hladiny cholesterolu  normální. V 50. letech byla zorganizována studie sedmi zemí k získání informaci o příčinách ischemické choroby srdeční. Když badatelé shromáždili a kriticky utřídili všechna data, která sbírali přes 25 let, došli k závěru, že rizikové faktory jsou komplexem příčin zahrnující nejen cholesterol, ale hlavně kouření, vysoký krevní tlak a zejména způsob stravování, který většina z nás Bohužel pořád podceňuje. Běžný argument "všežravců" - tělo si přece řekne co potřebuje, je naprosto mylný. Naše přirozené stravovací instinkty jsou dávno zdegenerované tzv. západní stravou a naše tělo, spíše naše chuťové buňky, si řeknou o to, na co jsou několik desítek let zvykle a ne o to, co je pro nás zdravé.

 

Zkrátka všechny obsáhlejší vědecké světové studie se shodují na tom, že  cholesterol není dokázaným rizikovým faktorem pro žádnou nemoc. Nejnovější kalifornská studie odhalila, že ani vysoké, ani nízké hladiny cholesterolu nikterak neovlivňují žádné závažnější choroby, tedy ani ICHS a rakovinu.

U žen může dokonce dieta s nízkým obsahem tuku zvýšit pravděpodobnost onemocnění ICHS. Zdá se také, že snížení cholesterolu u žen vede ke snížení hladiny lipoproteinu o vysoké hustotě - tzv. snížení příznivé formy cholesterolu, která nás ve skutečnosti proti ICHS chrání.

 

Protože podobných důkazů neustále přibývá, netají se mnozí lékaři se svými obavami, které vyplývají z téměř živelného snižování cholesterolu. Michael Oliver, ředitel Wynonova ústavu pro výzkum metabolismu při Národním srdečním a plicním institutu v Londýně zdůraznil, že ve všech velkých studiích, až do dneška uskutečněných, chybí rozhodující důkazy, že by nějaké léky byly schopny zachránit lidské životy. A navíc jsou poslední dobou léky na snižování cholesterolu podezřelé z toho, že při dlouhodobém užívání mohou způsobit rakovinu.

 

Co tedy dělat? Jednoduchá otázka, ještě jednodušší odpověď, ale už složitější provedení pro ty, kteří chtějí jen spolknout pilulku a být zdrávi - ono se skutečně musí něco udělat. Jsou známá dietní opatření, která mají prokazatelnou schopnost odvrátit srdeční onemocnění a jsou daleko komplexnější než ta, která jen jednoduše omezují příjem tuků. Aby se zjistilo, zda může zásadní změna životního stylu ovlivnit aterosklerózu koronárních tepen, byla jedné skupině pacientů naordinována vegetariánská strava, zákaz kouření a mírné cvičení. Druhá skupina pacientů se nepodrobila této změně životosprávy. Po roce se tepny pacientů vegetariánské skupiny rozšířily o 3%,kdežto u pacientů kontrolní skupiny se o 4% zúžily. Celkem vykázalo zlepšení u 82% lidí z experimentální skupiny, což ukazuje, že komplexní změna způsobů života může bez léků zvrátit vývoj dokonce i těžké koronární aterosklerózy již po roce. V novější studií se pomocí speciálního CT měřily koronární artérie a ukázalo se, že se nemoc po pěti letech zastavila u 99% pacientů.

 

Další velký omyl, o kterém se ještě musíme zmínit v souvislosti s cholesterolem je, že pacienti, ale hlavně všichni ti, kteří se snaží držet tzv. redukční nízkotučné diety, často konzumují speciálně zpracované nízkotučné potraviny, které mohou samy o sobě přispívat k onemocnění. Většina chemicky zpracovaných nízkotučných potravin je chudá na esenciální mastné kyseliny - jejich zařazováním do jídelničku se vytvoří nerovnováha tuků v organismu, při které se sníží množství "dobrého" cholesterolu a "špatný" se naopak zvýší.

 

Z těchto nízkotučných výrobků jsou nejnebezpečnější ztužené rostlinné tuky (i když reklama bude pořád tvrdit opak), které se vyrábí ztužováním olejů. To se provádí tak, že se olej zahřeje na vysokou teplotu, pak se sytí vodíkem, přidávají se další "zdravé" chemikálie a další vznikají při samotném procesu. Jsou to např. trans masné kyseliny (TKM), které mají katastrofální účinky na schopnost využívat esencionální kyseliny, které jsou naopak pro náš organismus prospěšné. TKM jsou ještě horší po zahřátí, kdy se změní v něco, co se podobá polymerům v plastech.

 

Z početných studií víme, že cholesterol v krvi rychle vzrůstá u lidí, kteří se živí TKM. Výzkum 85.000 žen, uskutečněný na Harvard Medical School po dobu více než osmi let zjistil, že ženy, které jedly ztužené tuky, měly zvýšené riziko ischemické choroby srdeční. Epidemie ISCH by mohla přímo souviset se zavedením ztužených tuků do stravy již po první světové válce. Před první světovou válkou, kdy základní součástí stravy byl sýr, máslo a sádlo, se na koronární trombózu umíralo zřídka. Přesto vědci zásadně spojují srdeční onemocnění s živočišnými tuky a tím dávají výrobcům umělých tuků příležitost, aby si připisovali zásluhu na tom, že prospívají našemu zdraví.

 

Hlavní důvod, proč je medicína celou záležitosti kolem cholesterolu tak popletená je, že neústupně hledá a vyděluje jen jediný faktor, a že lékaři (a tím i většina z nás) velice hrubě podceňují a zanedbávají význam správné výživy. Početné studie ukazují, že pokud se tzv. primitivnější populace začnou stravovat západním způsobem, začnou umírat na srdeční infarkty a jiné civilizační nemoci. Ale hlavní rozdíl mezi tím co jedí není v mase nebo tucích, ale v přírodních potravinách. Viníka musíme hledat v rozsáhlém znehodnocování všeho, co vložíme do úst.

 

Člověk se ve svém vývoji příliž nezměnil, ale západní strava ano. Jinými slovy - jídlo je věcí moderní průmyslové doby, ale naše žaludky jsou pořád na úrovni doby lovců a sběračů. Moderními stravovacími zvyklostmi by byl jeskynní člověk skolen jako muška.

 

Současný potravinářský průmysl je velmi velkorysý ve spotřebě steroidů, antibiotik, tranquilizérů a beta-blokátorů. Zemědělci běžně používají pescitidy, herbicidy, fungicidy, dusíkatá umělá hnojiva a podobně. Soudobé průmyslové zpracování potravin rafinuje pšenici a cukr, což u nich snižuje obsah stopových prvků a vitaminů, stejně tak jako moderní způsob skladování, ozařování potravin a přidávání asi tak 3794 potravinářských přísad, barviv, sladidel, látek na úpravu struktury a konzervačních prostředků.

 

Jelikož je většina dietních doporučení pouze módní záležitostí bude nejlépe, vsadit na některý ze základních stravovacích principů, kterými se řídí mnoho zdravých přírodních národů: Všichni tito lidé se živí čerstvým ovocem a zeleninou, ořechy, obílím, v malém množství (ne u všech národů) čerstvými průmyslově nezpracovanými mléčnými produkty. Jsou zdraví,  silní, s dokonalým chrupem a jsou prosti degenerativních chorob, které sužují nás.

 

Proto kdykoliv je to možné, jezte čerstvé potraviny v přirozeném stavu a vyhýbejte se baleným a chemicky zpracovaným výrobkům - ať již jsou to hotové zmrazené potraviny či trvanlivé pečivo, cukroví, uzeniny, bramborové a obilné lupínky, sladké barvené nápoje atd. A zdaleka se vyhýbejte všem ztuženým tukům. Nejbezpečnější je používat při přípravě jídel panenský olivový olej.

 

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode