Věda se zde spojuje s duchovnem

Přednášky

16.06.2009 00:00

Kdo byl Tertullian a význam Mystéria na Gogotě (proces s Kristem)

       Když uvádím tohoto Tertulliana, který žil asi v době, kdy tato inspirace shora od mrtvých současníků Krista Ježíše začala, a který stál - pokud mohl jakožto člověk - pod vlivem této inspirace... když tohoto Tertulliana skutečně čteme, tedy získáme zvláštní dojem....

Antroposofie Rudolfa Steinera

Antroposofie a dílo Rudolfa Steinera výrazně ovlivňují nejen můj osobní vývoj. Antroposofie, jako vědní obor, byl dosud chybějícím článkem spojujícím všechny vědní odvětví. Jsou zde již tři příbuzné odvětví - Theologie, Theosofie a Antropologie.

Theo - Bůh

Logie - vysvětlování slovem

Anthropos - Člověk

Sofia - Moudrost

 

Ze základů slov jsme již nyní schopni rozeznat co názvy jednotlivých oborů blíže znamenají.

Theologii všichni dobře známe - je to logicky - vědní obor o Bohu a předmětem studia většiny Církevních škol. Původně to však byla nauka o vysvětlování a oslovování boha.

Anthropologie je věda, nauka o člověku.

Theosofie však sklouzla do náboženství. Na počátku svého vzniku, na kterém stála významná esoterně založená Helena Petrovna Blavatská, by se dala zařadit mezi vědní obory. Po hlubokém omylu na počátku minulého století (1913), kdy Theosofická společnost nesmyslně prohlásila jistého Krišnamurtiho za znovuvtěleného Krista a učitele světa, se tímto tato společnost zdiskreditovala a stala se tak pouhým náboženstvím pro některé. Toto bylo taky jednou z nejhlavnějších příčin odloučení Rudolfa Steinera od Teosofů. Rudolf Steiner, po odchodu ze společnosti i s velkým okruhem jeho, doposud teosofických, příznivců a příznivců jeho duchovní vědy, zakládá

Antroposofickou společnost. Je to společnost zabývající se bádáním v duchovním světě a uvádění univerzálních pravd zde získaných do bdělého, materiálního života ve formě přirovnání, činů, ale hlavně pozorováním Života. Aby pravdy a fakta byly v Antroposofii platné a aplikovatelné, musí být tyto skutečnosti ověřitelné kýmkoliv jiným, kdo má schopnost nahlédnout do duchovních světů.Jsou ověřitelné v kronice "Akáša" z níž čerpá Rudolf Steiner.

Antroposofie je tedy "Moudrost o člověku" a jediný vědní obor, zabývající se podrobně tím, co běžné lidské smysly nedokáží zachytit ale přesto to je zdrojem všeho co existuje. Zabývá se Nadsmyslovým světem. Tento vědní obor se zabývá moudrosti o člověku tak hlubokou, že se velice často doslova potkává s Biblí a jejím obsahem. Každý, kdo má určitý duchovní vhled má možnost posoudit zda Bible je pravdivá, zda není a co to vlastně je a co v ní stojí. Ovšem s přihlédnutím k tomu, že Bible je, pro současnou dobu a současné generace, velice obtížně čitelná, ať z jakéhokoliv důvodu. Můj názor je ten, že je pro naši dobu zastaralá, současný člověk ji bere jako pohádku a je i tak napsána. Tento fakt v současnosti ubírá Bibli na vážnosti. Kdo komunikuje s Anděly, nebo jinými mimosmyslovými bytostmi, nebo studuje Antroposofii, prakticky nemusí do Bible ani nahlédnout. Přesto však bude o tom, co v ní stojí, vědět víc, než studovaný Teolog. Antroposofie, i když si mnozí myslí opak, vědu nepopírá, ani nekritizuje. Doplňuje a spojuje vše tam, kde věda se svými, mnohdy krkolomnými teoriemi dál bez hrozby absurdismu memůže.

Anthroposofie není pouhá mystika, ani se v ní neuzavírá, ale rozvinula mnoho nadstavbových činností; mezi nejznámější patří Waldorfské školství, Biodynamické zemědělství či Anthroposofická medicína. Celkově anthroposofie inklinuje spíše k angažovanosti směrem ven do vědomého současného světa, než k mystickému uzavírání se ve "svých nitrech". Tuto skutečnost bychom mohli vysvětlit právě výše ukázanou nezávislostí Steinerova myšlenkového světa a hlavně metodičností, již lze aplikovat nejen na mystiku, ale i na jiné obory lidské činnosti (jak se o to Steiner sám za života mnohdy úspěšně pokoušel). Ale neupadněme v omyl, že bychom zapomínali na meditace. Naopak, informace o nás, o našem nitru a jeho podrobná znalost i historie jeho původního vzniku a účelu je velice důležitá právě k poznání toho co je mimo nás.

 

Spojení více myšlenkových směrů

Antroposofii a léčbu Tachyonovou energií neustále v sobě konfrontuji a z tohoto spojení mi čím dál více plyne jedno zjištění. Antroposofie, je neutrální věda a názorově stojící mimo jakékoliv náboženství (Antroposofem může být člověk kteréhokoliv vyznání).  Obojí, tedy i Tachyonová léčba, která je opět univerzálně použitelná, se vzájemně potvrzuje v každém směru a obojí se může perfektně doplňovat. 

Spojení Antroposofického lékařství a Tachyonové léčby bude velmi zajímavé.

 

Dílo Rudolfa Steinera najdete i v knihovně volně ke stažení.

Kontakt

Lukáš Sehnal

LS.LUCKI@SEZNAM.CZ

Frenštát pod Radhoštěm
www.alternativni-masaze.webnode.cz/
www.elektrosmog-ostrava.webnode.cz/
www.uzivamecds.webnode.cz

777 64 81 94

Skype jméno: Lslucki

Vyhledávání

"V tobě žije člověk,
který hledí ke svému Bohu tváří v tvář,
Je věčný a je v kruhu sedmi velikých duchů.
Je nadevším, co v tobě vzteklé je nebo ustrašené.
Vládne všemi silami horního světa.
Je pánem svého vlastního života,
vlastního zdraví a dokáže to i u druhých.
Nic ho nemůže překvapit.
Žádná nehoda nebo "náhoda" zaskočit.
Nemůže být uveden do zmatků.
A nic ho nemůže překonat.
Zná podstatu minulého, přítomnéh i budoucího."

(z pozmámkového bloku jednoho Velkého člověka, rok 1924)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode